Заједно до пројекта

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1216

не

Удружење васпитача Војводине

Радмила Петровић 0646422642 petrovicradmila57@yahoo.com

Нела Дујић, Снежана Булатовић, Александра Марцикић

Нела Дујић, Снежана Булатовић, Александра Марцикић

П8

К1

Оспособљавање и унапређивање вештина учесника за развијање реалног програма у вртићу.

Упознавање са принципима развијања теме/пројекта. -Упознавање са стратегијама „слушања“, разумевања, консултовања и учешћа деце у теми/пројекту. Препознавање значаја и сврхе документовања у развијању реалног времена.

Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи.

1. Реални програм 1.1. Шта је за дете програм? 1.2.Принципи развијања реалног програма 1.3. Развијање интегрисаног приступа кроз тематско и пројектно планирање 2. Деца проактивни учесници у пројекту 2.1 Подршка дечјих иницијатива од стране васпитача 2.2 Технике консултовања са децом - перспектива детета у развијању теме/пројекта 2.3 Како васпитач моделује, подупире и проширује у развијању теме/ пројекта 2.4. Планиране ситуације учења и подршка васпитача - фокус на процес, изворе сазнања, истраживачки однос у учењу 3. Праћење и документовање 3.1. Праћење детета - потпуније разумевање дететовог развоја и учења, подршка добробити 3.2. Дечји портфолио - облици и начини праћења процеса учења и развоја детета 3.3. Праћење развијања програма - континуирано грађење квалитета реалног програма 3.4. Тематски / пројектни портфолио-облици и начини праћења развијања теме /пројекта 4. Евалуација обуке - завршавање семинара, учесници попуњавају евалуационе листе, и планирање подршке након обуке

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

хрватски

_

не

2500,00 динара – цена укључује: надокнаду за реализаторе и израду сертификата. Напомена: У току трајања пројекта KEY, учесници пројекта су ослобођени плаћања.