Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
402

Употреба лутке у раду са децом

Непосредно
28.01.2020. у 10:00 ОШ ''Ђорђе Крстић'', Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
256

Слика тела и промене у пубертету – подршка деци за здраво одрастање

Непосредно
29.01.2020. у 08:30 Институт за јавно здравље Војводине, Футошка 121, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
30.01.2020. у 10:00 Хотел Life design - Београд дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
31.01.2020. у 09:00 Музичка школа "Др Војислав Вучковић", Кондина 6, Београд дана: 1
бодова: 8
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Непосредно
31.01.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Сомбор, Венац Радомира Путника 30 дана: 3
бодова: 24
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
31.01.2020. у 09:00 ОШ „Рада Шубакић“, Гружа дана: 1
бодова: 8
244

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Непосредно
31.01.2020. у 09:00 Еколошки центар "Радуловачки", Митрополита Стратимировића 5, Сремски Карловци дана: 1
бодова: 8
852

„ЛЕКТИРА НЕ БОЛИ – развој читалачке мотивације„

Непосредно
31.01.2020. у 10:00 ОШ ,,Милан Ракић" Ул.Кнеза Грбовића, Мионица дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
31.01.2020. у 11:00 ОШ " Ђура Јакшић" Зрењанин дана: 2
бодова: 16
395

Искористи час

Непосредно
31.01.2020. у 12:00 ОШ "Гоце Делчев", Трг Бориса Кидрича 10, Јабука дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
31.01.2020. у 09:00 Ваљево,пу "Милица Ножица" дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Гимназија "Вељко Петровић", Сомбор дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Предшколска установа " Сунцокрети", Светог Саве 74, Владимирци дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13 дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Стара Пазова, ПУ "Полетарац", Владимира Хурбана 13 дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ ''Стојан Живковић Столе'' , Трњане дана: 1
бодова: 8
232

„Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице”

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Гимназија "Светозар Марковић", Његошева 22, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 ОМШ "Невена Поповић", Булевар револуције 19, Гроцка, Београд дана: 3
бодова: 24
957

Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Pančevo, MŠ Jovan Bandur дана: 2
бодова: 16
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 ОШ "Јован Поповић", Раваничка 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 CSU Kikinda, Nemanjina 23 дана: 1
бодова: 8
470

Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ Јован Јовановић Змај-Свилајнац дана: 2
бодова: 16
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Огледна основна школа "Владислав Рибникар" дана: 2
бодова: 16
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ПУ Невен, Босанска 21, Крушевац дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Музичка школа "Др Војислав Вучковић", Кондина 6, Београд дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ ''Вук Караџић'' ул Омладинска 11 , Витошевац дана: 2
бодова: 16
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Основна школа "Радојка Лакић" Београд, ул. Александра Костића 1-7 дана: 2
бодова: 16
722

Организовање подршке за празвијање талената деце предшколског узраста

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Vršac , predškolska ustanova Čarolije, Dudje Jakšića 3 дана: 2
бодова: 16
673

Кроз музику и игру до логичко-математичких сазнања

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ПУ „Пчелица” Вртић „Бамби” Булевар Немањића бб Ниш дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Ћуприја, Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб дана: 2
бодова: 16
57

Подршка детету/ученику у кризним ситуацијама

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Дом ученика средњих школа "Бранково коло", Нови Сад, Епископа Висариона 3 дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Средња школа "17. септембар", Вука Караџића 19, Лајковац дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Дом ученика средњих школа, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ПУ Беби палас Анђела, Брегалничка 7, Београд дана: 2
бодова: 16
233

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама код просветних радника

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Основна школа "Јован Цвијић", Сирча, Краљево дана: 1
бодова: 8
860

Вредновање и евалуација у настави страних језика

Непосредно
01.02.2020. у 09:30 ОШ "Јован Јовановић Змај", Панчево дана: 1
бодова: 8
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Музичка школа Вршац дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
58

Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Škola za osnovno i srednje obrazovanje ,,Ivo Lola Ribar'' Kraljevo дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Предшколска установа "Наша радост", Суботица дана: 1
бодова: 8
417

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац дана: 1
бодова: 8
531

Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац дана: 1
бодова: 8
220

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Основна школа ''Др Јован Цвијић'', Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
544

Практична примена вештина и метода учења у школама

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Др Јован Цвијић" Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
549

ПРЕИСПИТАЈ СЕБЕ – УНАПРЕДИ НАСТАВУ

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Херој Иван Мукер" Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ „Херој Иван Мукер“ Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ „Херој Иван Мукер“ Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ „Херој Иван Мукер“ Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ „Олга Петров Радишић“ Вука Караџића 8, Вршац дана: 1
бодова: 8
53

Одељенски старешина у савременој школи

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Техничка школа - Власотинце дана: 2
бодова: 16
113

Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Техничка школа - Власотинце дана: 2
бодова: 16
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Гимназија, Цара Душана 78, Лебане дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ "Херој Иван Мукер", Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Непосредно
01.02.2020. у 09:30 PU Zrenjanin дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Хемијско медицинска школа, Вршац дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Гимназија "Патријарх Павле" Београд дана: 1
бодова: 8
483

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 ОШ ''Миша Живановић'', Средњево дана: 2
бодова: 16
688

Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Предшколска установа УНИВЕРЗУМ, Бул. Михајла Пупина 165а, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
85

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 дана: 3
бодова: 22
700

Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ПУ "Лане", Кучево дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
01.02.2020. у 09:00 Удружење медицинских сестара предшколских установа Београда, Саве Шумановића 1, Београд дана: 1
бодова: 8
516

Од исхода учења до ефикасне наставе

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ „Херој Иван Мукер“ Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 ОШ „Др Јован Цвијић“ Јована Цвијића 9, Смедерево дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
01.02.2020. у 10:00 Средња стручна школа "Васа Пелагић", Цара Лазара 261, Ковин дана: 1
бодова: 8
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
02.02.2020. у 09:00 Београд дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
02.02.2020. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај" Ратарска 5, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
220

Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Непосредно
02.02.2020. у 10:00 ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ратарска 5, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
02.02.2020. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Ратарска 5, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
565

Програмирање је лако, научити га може свако

Непосредно
02.02.2020. у 10:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Ратарска 5, Сремска Митровица дана: 1
бодова: 8
922

Органска пољопривреда у настави – организација практичних вежби и практичних задатака

Непосредно
02.02.2020. у 10:00 Пожаревац дана: 2
бодова: 16
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
02.02.2020. у 09:00 Музичка школа Вршац дана: 1
бодова: 8
813

Пут до успеха на географској олимпијди

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ ВРАЊЕ, дана: 2
бодова: 16
470

Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 ОШ Јован Јовановић Змај-Свилајнац дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 ОШ "Сава Јовановић Сирогојно", Призренска 37, Земун, Београд дана: 3
бодова: 24
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ "Милорад Мића Марковић, Мала Иванча, Сопот дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
03.02.2020. у 08:00 ОШ "Слободан Пенезић Крцун", Бановски пут 2, Јунковац дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 ОШ ''Војислав Илић Млађи'' , Данила Прице 108 , Хум дана: 2
бодова: 16
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш дана: 3
бодова: 24
619

Развијање предузетничких компетенција ученика кроз различите облике наставе

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 Четврта гимназија, Београд дана: 1
бодова: 8
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 VI београдска гимназија дана: 3
бодова: 24
934

Управљање и програмирање КУМА типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D (струг/глодалица)

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 Политехника - школа за нове технологије дана: 3
бодова: 24
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
03.02.2020. у 11:00 OШ "Вук Караџић", Кнеза Милоша 96, Ћуприја дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Средња школа Коцељева дана: 1
бодова: 8
941

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА У ПЛАНИНСКОМ СТОЧАРСТВУ

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Пожаревац дана: 2
бодова: 16
941

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА У ПЛАНИНСКОМ СТОЧАРСТВУ

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Пожаревац дана: 2
бодова: 16
941

ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА У ПЛАНИНСКОМ СТОЧАРСТВУ

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Пољоприврена школа ,,Соња Маринковић,, ПОЖАРЕВАЦ дана: 2
бодова: 16
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 Прва основна школа - Ваљево дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 Основна школа "Боро Лазић", Младеновац дана: 1
бодова: 8
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
03.02.2020. у 12:00 ОШ "14. октобар" Барич дана: 2
бодова: 16
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 ОШ "14. октобар" Барич дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ "Христо Ботев", Димитровград дана: 1
бодова: 8
632

Креирање и модерација обука

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
592

Употреба онлајн игара у настави

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
156

Управљање тимовима

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
838

Творба речи у настави српског језика

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
623

Језичка култура на интернету

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
636

Настава у облаку

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
343

Активно оријентисана настава математике

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 30
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
784

Дигитални атлас

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
03.02.2020. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ ''Раде Додић'', Милутовац дана: 1
бодова: 8
117

Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 Srednja škola Nikola Tesla, Kneza Miloša 13, Boljevac дана: 1
бодова: 8
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 ОШ "Светозар Марковић", Хаџи Милентијева 62, Београд дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
596

Учење у амбијенту је најпродуктивније на свету

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
946

Ликовно стваралаштво у школи

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
972

МУЗИКОМ ДО ЗНАЊА

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/V, Крушевац дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
03.02.2020. у 12:00 "Гимназија 9 мај"Јеронимова 18 ниш дана: 1
бодова: 8
582

Тестови и оцењивање

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 Геодетска техничка школа, Милана Ракића 42, Београд дана: 3
бодова: 24
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 OŠ "Desanka Maksimović", VI ličke divizije, Požarevac дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ "Десанка Максимовић", Пожаревац дана: 1
бодова: 8
548

Предузетништво – од идеје до реализације

Непосредно
03.02.2020. у 08:00 ОШ"Арсеније Лома" Рудник дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ"Мирослав Антић", Књажевачка 156, Пантелеј, Ниш дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ „Десанка Максимовић“ Шесте личке дивизије 32, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 OS "Desanka Maksimovic" Pozarevac дана: 1
бодова: 8
657

Од игре до музичке композиције

Непосредно
03.02.2020. у 09:00 СУБОТИЦА дана: 1
бодова: 8
120

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Непосредно
03.02.2020. у 10:00 ОШ " Јосиф Панчић", Позешка 52 дана: 2
бодова: 16
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 Средња школа Коцељева дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 Основна школа "Живомир Савковић", Ковачевац дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
04.02.2020. у 08:00 ОШ "Вељко Дугошевић", Милана Ракића 41, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
04.02.2020. у 08:00 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", 7. октобра 219, Степојевац дана: 3
бодова: 24
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", Svilajnac, Aleja palih boraca 6 дана: 1
бодова: 8
18

Вршњачко насиље – „Боље спречити...”

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 ОШ "Јелена Ћетковић", Врањска 26, Београд дана: 1
бодова: 8
102

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 Балетска школа "Лујо Давичо",Кнез Милетина 8,Београд дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 ЕТШ "Раде Кончар" дана: 1
бодова: 8
576

Студија случаја у иновативном наставном процесу

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 Гимназија "Таковски устанак", Милоша Великог 11, Горњи Милановац дана: 2
бодова: 16
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 Економска школа - Крагујевац дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 ОШ "Христо Ботев", Димитровград дана: 1
бодова: 8
402

Употреба лутке у раду са децом

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана ББ, Чачак дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 ОШ ''НХ Синиша Николајевић'', Београд, Тимочка 24 дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 Техничка школа-Раковица дана: 1
бодова: 8
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 Медицинска школа Краљево, Доситејева 47Г дана: 3
бодова: 24
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 Средња школа "Лапово", С.Марковића 43, Лапово дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 ОШ "Младост", Боре Станковића 60, Књажевац дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
04.02.2020. у 10:00 ОШ"Мирослав Антић", Књажевачка 156, Пантелеј, Ниш дана: 1
бодова: 8
193

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 ОШ "Владислав Рибникар", Краља Милутина 10, Београд дана: 1
бодова: 8
905

Дуално образовање – учење кроз рад

Непосредно
04.02.2020. у 11:30 Млекарска школа Пирот дана: 1
бодова: 8
83

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 Дом ученика, Капларова 10, Књажевац дана: 2
бодова: 16
200

Инклузија у пракси

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 ОШ "Краљ Александар I", Симе Симића 3, Поаревац дана: 1
бодова: 8
612

ИДЕАЛ ‒ Интеркултурално учење кроз драму

Непосредно
04.02.2020. у 09:00 ОШ "Драгомир Марковић", Крушевац, Ћирила и Методија 20 дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
05.02.2020. у 08:00 Прва обреновачка школа, Милоша Обреновића 169, Обреновац дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
05.02.2020. у 09:00 ОШ "Јанко Катић", Рогач дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
05.02.2020. у 10:00 Хотел Life design - Београд дана: 1
бодова: 8
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
05.02.2020. у 09:30 Средња школа Жикица Дамњановић, Главашева 81, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
05.02.2020. у 10:00 OШ "Јован Поповић",Маријане Грегоран 62,Београд дана: 1
бодова: 8
453

Интерактивне табле у настави

Непосредно
05.02.2020. у 09:00 Основна школа "Уједињене Нације" Београд Чукарица дана: 2
бодова: 16
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
05.02.2020. у 09:00 Основна школа "Љубомир Аћимовић", Обреновац дана: 2
бодова: 16
470

Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Непосредно
05.02.2020. у 10:00 ОШ Јован Курсула-Варварин дана: 2
бодова: 16
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
05.02.2020. у 09:00 ОШ "Никола Тесла" Београд, Раковица дана: 3
бодова: 24
356

Нека занимљива питања у реализацији наставе математике

Непосредно
05.02.2020. у 10:00 Економска школа дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
05.02.2020. у 12:00 СТШ "Прешево" , ул. 15. новембра бр.102 , Прешево дана: 3
бодова: 24
463

Како лако до квалитетног учења

Непосредно
05.02.2020. у 09:00 ОШ ''Љубивоје Бајић'' , Медвеђа дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
05.02.2020. у 10:00 ОШ "Карађорђе", Горњи Матејевац дана: 1
бодова: 8
913

Како организовати рад у бироу за учење – стандарди рада и оцењивања у бироу за учење без обзира на профил

Непосредно
05.02.2020. у 09:00 Pravno poslovna škola Niš дана: 2
бодова: 16
884

Педагошка радионица за професоре француског језика

Непосредно
05.02.2020. у 10:00 ОШ Михаило Петровић Алас Београд дана: 3
бодова: 19
884

Педагошка радионица за професоре француског језика

Непосредно
05.02.2020. у 10:00 ОШ Михаило Петровић Алас Београд дана: 3
бодова: 19
884

Педагошка радионица за професоре француског језика

Непосредно
05.02.2020. у 10:00 ОШ Михаило Петровић Алас Београд дана: 3
бодова: 19
421

Вишефронтална настава у функцији осавремењивања наставне праксе

Електронски
05.02.2020. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
597

Учење учења и индивидуализација наставе по моделу вишефронталне наставе

Непосредно
05.02.2020. у 09:00 ОШ Владислав Петковић Дис Београд дана: 1
бодова: 8
870

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Непосредно
06.02.2020. у 08:00 Руски центар за науку и културу дана: 2
бодова: 16
870

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Непосредно
06.02.2020. у 08:00 Руски центар за науку и културу дана: 2
бодова: 16
870

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Непосредно
06.02.2020. у 08:00 Руски центар за науку и културу дана: 2
бодова: 16
870

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Непосредно
06.02.2020. у 08:00 Руски центар за науку и културу дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
06.02.2020. у 08:00 ОШ "Вељко Дугошевић", Милана Ракића 41, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
06.02.2020. у 08:00 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд дана: 1
бодова: 8
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
06.02.2020. у 10:00 ОШ "Посавски партизани", Светог Саве 2, Обреновац дана: 1
бодова: 8
230

Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму

Непосредно
06.02.2020. у 10:00 ОШ Чегар Ниш дана: 2
бодова: 15
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
06.02.2020. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", ул. Српских владара 111 Пирот дана: 1
бодова: 8
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Непосредно
06.02.2020. у 09:00 Основна школа "Јован Јовановић Змај", Маршала Тита 35, Салаш дана: 1
бодова: 8
640

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Непосредно
06.02.2020. у 09:00 Медицинска школа Лесковац дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
06.02.2020. у 10:00 Предшколска установа „Сунцокрети“, Светог Саве 74, Владимирци дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
06.02.2020. у 10:00 ОШ "Браћа Вилотијевић", Краљево дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
06.02.2020. у 09:00 Техничка школа "Гоша", Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Непосредно
06.02.2020. у 09:00 ПУ "Сунце", Вука Караџића 4, Горњи Милановац дана: 1
бодова: 8
35

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Непосредно
06.02.2020. у 09:30 Економско трговинска школа, Доситејева 46, 36000 Краљево дана: 1
бодова: 8
905

Дуално образовање – учење кроз рад

Непосредно
06.02.2020. у 11:00 Београд дана: 1
бодова: 8
824

Игром кроз граматику – врста и служба речи, анализа реченице

Непосредно
06.02.2020. у 09:00 OŠ "Dr Jovan Cvijić", Dr Jovan Cvijić 9, Smederevo дана: 1
бодова: 8
83

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Непосредно
06.02.2020. у 09:00 Дом ученика, Капларова 10, Књажевац дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
06.02.2020. у 09:00 OШ" Борислав Пекић", Нови Београд дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
06.02.2020. у 09:00 OШ" Борислав Пекић", Данила Лекића 27, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
187

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Непосредно
06.02.2020. у 09:00 ШОСО "Видовдан", Моше Пијаде 31, Бор дана: 2
бодова: 16
597

Учење учења и индивидуализација наставе по моделу вишефронталне наставе

Непосредно
06.02.2020. у 09:00 Паланачка гимназија, Вука Караџића 18, Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
417

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Непосредно
07.02.2020. у 09:00 ОШ "Браћа Вилотијевић", Јована Дерока 2, Краљево дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
07.02.2020. у 08:00 ОШ "Деспот Стефан Лазаревић", Моме Димића 2, Београд дана: 1
бодова: 8
313

Интерактивна табла и развој дигиталних вештина

Непосредно
07.02.2020. у 10:00 ОШ “Владислав Петковић Дис” дана: 1
бодова: 8
119

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Непосредно
07.02.2020. у 09:00 Средња туристичка школа, Отона Жупанчића 4, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
07.02.2020. у 10:00 ОШ " НХ Синиша Николајевић" Тимочка 24 Београд дана: 1
бодова: 8
152

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Непосредно
07.02.2020. у 09:00 ОШ "Павле Поповић", Трг палих бораца 3, Вранић дана: 1
бодова: 8
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Непосредно
07.02.2020. у 10:00 Гимназија, Зелена улица 13, Бечеј дана: 3
бодова: 24
928

Специјални поступци заваривања, наваривања и метализације прахом

Непосредно
07.02.2020. у 10:00 Средња стручна школа, Косовска 8, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
18

Вршњачко насиље – „Боље спречити...”

Непосредно
07.02.2020. у 09:00 Неготинска гимназија, Неготин, Хајдук Вељкова 3 дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
07.02.2020. у 09:00 Техничка школа "Гоша", Смедеревска Паланка дана: 1
бодова: 8
640

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Непосредно
07.02.2020. у 09:00 Медицинска школа Лесковац дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
07.02.2020. у 09:00 Београд, ОШ "Десанка Максимовић", Устаничка 246 дана: 1
бодова: 8
645

Тематски дан Заједнички рад (партнерство) наставника, ученика и родитеља – примена у пракси

Непосредно
07.02.2020. у 10:00 Бачко Добро Поље, ОШ "Вук Караџић" дана: 1
бодова: 8
586

Типови задатака у настави

Непосредно
07.02.2020. у 09:00 Основна школа Вук Караџић Крушевац дана: 1
бодова: 8
451

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Непосредно
08.02.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
673

Кроз музику и игру до логичко-математичких сазнања

Непосредно
08.02.2020. у 10:00 ПУ „Пчелица” Вртић „Бамби” Булевар Немањића бб Ниш дана: 2
бодова: 16
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
08.02.2020. у 10:00 Регионални центар за професионални развој, Горанска бб, Смедерево дана: 2
бодова: 16