Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
867

Обука професора француског језика за испитиваче и за припрему ученика за испите ДЕЛФ/ДАЛФ

Непосредно
16.12.2019. у 10:00 Ниш, Гимназија Светозар Марковић дана: 3
бодова: 24
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Непосредно
16.12.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6,Лесковац дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
16.12.2019. у 11:00 ОШ "Илија Бирчанин", Ставе дана: 1
бодова: 8
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
16.12.2019. у 10:00 ОШ Свети Сава,Чика Јовина 1,Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
17.12.2019. у 12:00 Београд,Стари град дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
17.12.2019. у 12:00 ОШ "Херој Роса Трифуновић", Краља Александра Обреновића бб, Александровац дана: 1
бодова: 8
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Непосредно
17.12.2019. у 10:00 Прва техничка школа, Ћирила и Методија 26, Крушевац дана: 1
бодова: 8
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Непосредно
20.12.2019. у 11:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш дана: 3
бодова: 24
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
20.12.2019. у 09:00 Батајница, ОШ "Бранко Радичевић", Браће Михајловић-Трипић 2 дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
20.12.2019. у 12:00 Осма београдска гимназија, Ул. Грчића Миленка бр. 71, Вождовац, Београд дана: 3
бодова: 24
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
20.12.2019. у 13:00 OШ" Бошко Вребалов", Српских владара 63, Меленци дана: 2
бодова: 16
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
20.12.2019. у 13:00 Економско-трговинска школа, Врање дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
20.12.2019. у 10:00 Гимназија - Ћуприја дана: 1
бодова: 8
241

Прва помоћ код деце

Непосредно
20.12.2019. у 15:00 ОШ "Драгојло Дудић", Булевар Краља Александра бр.525, Београд дана: 1
бодова: 8
241

Прва помоћ код деце

Непосредно
20.12.2019. у 15:00 ОШ "Драгојло Дудић", Булевар Краља Александра бр.525, Београд дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Милан Станчић Уча", Трг слободе 4, Кумане дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ "Сава Шумановић" , ул. Светог Саве бр.4, Ердевик дана: 2
бодова: 16
980

ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
157

Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Техничка школа са домом ученика Апатин дана: 2
бодова: 16
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ПУ "АЛЕБ" ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Гимназија 20.октобар - Бачка Паланка дана: 1
бодова: 8
680

Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ПУ "Врачар", вртић "Мића и Аћим", Војводе Драгомира 11, Београд дана: 2
бодова: 16
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
21.12.2019. у 08:00 ОШ Јанко Катић - Рогача дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Основна школа "Ђура Јакшић" Конарево дана: 1
бодова: 8
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш дана: 2
бодова: 16
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 OŠ ,,Dr Ibrahim Bakić" - Leskova дана: 1
бодова: 8
619

Развијање предузетничких компетенција ученика кроз различите облике наставе

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Иво Андрић", Београд дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Предшколска установа "Дечји дани", Господар Јевремова 18, Београд дана: 1
бодова: 8
606

ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ – од сна до стварности

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ "Коста Стаменковић" Српски Милетић дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ПУ Патуљак, Косовских божура 7 дана: 2
бодова: 16
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ПУ "Савски венац", Топчидерски венац бр. 1 дана: 2
бодова: 16
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ ''Вожд Карађорђе'' Алексинац дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ ''Вожд Карађорђе'' Алексинац дана: 1
бодова: 8
90

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 OШ Доситеј Обрадовић,Београд дана: 1
бодова: 8
258

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Трговачка школа, Хиландарска 1, Бегорад дана: 1
бодова: 8
442

ИДИ ка знању!

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ "Иван Горан Ковачић" Сонта дана: 1
бодова: 8
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ПУ "Бајка", Нови Кнежевац дана: 2
бодова: 16
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ " Никола Тесла" дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Гимназија, Ратка Павловића 20, Прокупље дана: 3
бодова: 24
791

Конструктивистички приступ обради наставних јединица из термодинамике

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Основна школа "Васа Пелагић", Васе Пелагића 5, Лесковац дана: 1
бодова: 8
982

Мала школа позоришта

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Дубрава", Књажевац, Ивана Милутиновића бб дана: 2
бодова: 16
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Економско-трговинска школа, Доситејева 46, Краљево дана: 1
бодова: 8
842

Како развити читалачку писменост

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ '' Аца Алексић'' Александровац дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Лозница, ОШ "Јован Цвијић" дана: 1
бодова: 8
317

Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ " Јован Цвијић " Дебрц дана: 1
бодова: 8
686

Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод

Непосредно
21.12.2019. у 14:00 "Смарт еду центар", ул. Партизанска 14/3, Суботица дана: 2
бодова: 12
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Светозар Милетић", Земун дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
21.12.2019. у 08:00 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Ресник дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
21.12.2019. у 08:00 ОШ "Коста Абрашевић", Милорада Јанковића Доце 34, Ресник дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
21.12.2019. у 08:00 ОШ "Никола Тесла", Мила Манића Албанте 5, Скела дана: 1
бодова: 8
775

Системски приступ у сарадњи са родитељима

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Улица Радоја Крстића 90, Трстеник дана: 1
бодова: 8
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Техничка школа "Змај" Нови Београд дана: 1
бодова: 8
118

Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Основна школа "Милан Ђ. Милићевић, Београд дана: 1
бодова: 8
113

Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 2
бодова: 16
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ "Соња Маринковић" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ "3. октобар", ул. 3. октобар, Бор дана: 1
бодова: 8
240

Моје здравље – моја одлука

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Ново Миријево, Београд дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ "Десанка Максимовић", Зајечар дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 OШ "Јанко Јовићевић", Гораждевац дана: 1
бодова: 8
479

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 OШ "Милутин и Драгиња Тодоровић", Саве Немањића 2, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ "Светозар Марковић" Лапово дана: 1
бодова: 8
540

Подстицање мотивације и инцијативе ученика у настави кроз ученичке пројекте

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Девета гимназија "Михаило Петровић Алас" Булевар маршала Толбухина 41, Београд дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Београд дана: 3
бодова: 24
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 OШ" Ђорђе Натошевић",Сланкамен дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 OШ" Ђорђе Натошевић",Сланкамен дана: 2
бодова: 16
502

Настава усмерена на развијање компетенција ученика

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 OS "Jovan Cvijic", Zubin Potok дана: 1
бодова: 8
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Крагујевац, ПУ "Ђурђевдан", ДВ "Цицибан", Кнеза Милоша 21а дана: 1
бодова: 8
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Кладово, ПУ "Невен", 22. септембра 54 дана: 1
бодова: 8
637

НАСТАВНИК КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ, КОМПЕТЕНТНИ И АУТОНОМНИ ПРАКТИЧАР

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 OШ "Милан Илић Чича", Аранђеловац дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Гимназија "Стеван Пузић", Партизанска бб, Рума дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Станимир Вељковић Зеле", Стојана Љубића 2, Бојник дана: 1
бодова: 8
11

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Непосредно
21.12.2019. у 09:30 ОШ "Свети Сава", Јована Јовановића Змаја 34, Руменка дана: 1
бодова: 8
746

Срећан мозак боље учи – програм за развој емоционалних и социјалних вештина

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ПУ ''Чукарица'', Београд дана: 2
бодова: 16
252

Плесић антистресић – антистрес радионица за децу предшколског узраста

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 PU DECJI DANI Beograd дана: 1
бодова: 8
429

Дигитално кроз наставу и учење

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 OŠ "Olga Milošević", Francuska 4, Smederevska Palanka дана: 1
бодова: 8
218

Час по мери детета

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Средња школа,Нушићева 7, Звечан дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, 37000 Крушевац дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, 37000 Крушевац дана: 1
бодова: 8
365

Упоришне тачке у настави математике

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Излетничка 10, Краљево дана: 1
бодова: 8
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Учитељ Таса", Рајићева 24 Ниш дана: 2
бодова: 16
71

Програм подршке одељењском старешини

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Гимназија Чачак, Жупама Страцимира 1, Чачак дана: 2
бодова: 12
1001

Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку форму током целог живота

Непосредно
21.12.2019. у 09:30 OŠ "Lazar Savatić" Zemun дана: 1
бодова: 8
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Нови Сад дана: 3
бодова: 22
531

Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Техничка школа "Нови Београд", Омладинских бригада 25, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
120

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ОШ " Живан Маричић" Жича, Краљево дана: 2
бодова: 16
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
668

Игра као центар предшколског курикулума

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 Удружење васпитача Београда, Дечји вртић Бисер, Омладинских бригада 106, Београд дана: 2
бодова: 16
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
21.12.2019. у 09:00 ОШ „Рада Шубакић“, Гружа дана: 1
бодова: 8
307

Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави

Непосредно
21.12.2019. у 11:00 ОШ "Јован Јовановић Змај" Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
191

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Непосредно
21.12.2019. у 10:00 ШОСО"Милан Петровић"са домом ученика,Нови Сад дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
22.12.2019. у 09:00 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ПУ "ГАЛЕБ" дана: 1
бодова: 8
528

Пажња као предуслов успешне наставе

Непосредно
22.12.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
22.12.2019. у 09:00 OŠ ,,Dr Ibrahim Bakić" - Leskova дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
22.12.2019. у 09:00 ПУ Бамби, Лозница дана: 1
бодова: 8
455

Интеркултурално образовање као инструмент јачања социјалне кохезије у школској средини: приступи, методе, технике

Непосредно
22.12.2019. у 10:00 ОШ "Марко Орешковић", Отона Жупанчича 30, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
705

ДРАМСКЕ ИГРЕ – ПОДРШКА ПОСЕБНОСТИ И РАЗЛИЧИТОСТИ

Непосредно
22.12.2019. у 10:00 ПУ "Милка Диманић" Власотинце дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
22.12.2019. у 10:00 ОШ "Иван Горан Ковачић", Нишка Бања дана: 1
бодова: 8
502

Настава усмерена на развијање компетенција ученика

Непосредно
22.12.2019. у 10:00 Техничка школа "Михаило Петоровић Алас", Косовкса Митровица дана: 1
бодова: 8
218

Час по мери детета

Непосредно
22.12.2019. у 10:00 Средња школа,Нушићева 7, Звечан дана: 1
бодова: 8
280

„Квизирација – учење кроз игру уз помоћ савремене информационе технологије” – Модул 1

Непосредно
22.12.2019. у 08:00 Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању дана: 3
бодова: 24
1001

Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку форму током целог живота

Непосредно
22.12.2019. у 09:30 OŠ "Lazar Savatić" Zemun дана: 1
бодова: 8
564

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Непосредно
22.12.2019. у 09:00 Техничка школа, Цара Душана бр. 20, Чачак дана: 2
бодова: 12
637

НАСТАВНИК КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ, КОМПЕТЕНТНИ И АУТОНОМНИ ПРАКТИЧАР

Непосредно
22.12.2019. у 09:00 OШ "Мома Станојловић", Кнеза Михаила 40, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
507

НЛП у школи – комуникацијом до жељених исхода

Непосредно
22.12.2019. у 09:00 Клуб Мамаријум, Мише Димитријевић 87, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
22.12.2019. у 09:00 ОШ "Хајдук Вељко Петровић" дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
23.12.2019. у 10:00 ОШ "Михајло Пупин" Ветерник дана: 1
бодова: 8
989

САВРЕМЕНИ МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ДЕЧЈЕМ ЛИКОВНОМ СТВАРАЛАШТВУ – ОБРАЗОВАЊЕ УСМЕРЕНО НА ПРОЦЕС УЧЕЊА И ИСХОДЕ

Непосредно
23.12.2019. у 13:00 ОШ "Жарко Зрењанин" Апатин дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
23.12.2019. у 12:00 ОШ " Татомир Анђелковић ", Мрчајевци дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
23.12.2019. у 10:00 Гимназија - Ћуприја дана: 1
бодова: 8
13

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Непосредно
23.12.2019. у 12:00 Средња школа "Краљ Петар Први" Шумадијска 2, Топола дана: 1
бодова: 8
1001

Развијање физичких способности и едукација ученика за добру физичку форму током целог живота

Непосредно
23.12.2019. у 12:00 OŠ "Lazar Savatić" Zemun дана: 1
бодова: 8
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Непосредно
23.12.2019. у 09:00 Старчево дана: 3
бодова: 22
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
23.12.2019. у 12:00 ОШ "Хајдук Вељко Петровић" Добривоја Радосављевића бб, Зајечар дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
23.12.2019. у 12:00 Гимназија и економска школа "Јован Јовановић змај", Сомборска 18, Оџаци дана: 2
бодова: 16
772

Прилика за свако дете – развијање различитих програма предшколског васпитања и образовања

Непосредно
24.12.2019. у 10:00 ПУ Зрењанин, Караџићева 3а дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
24.12.2019. у 09:00 Пољопривредна школа са домом ученика - Футог, Царице Милице 2 дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
24.12.2019. у 09:00 ПУ Савски венац Београд дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
24.12.2019. у 10:00 ОШ "Миша Стојковић" Гај дана: 1
бодова: 8
683

Позориште за најмлађе

Непосредно
24.12.2019. у 10:00 ПУ "Наше дете", вртић Младост дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
24.12.2019. у 10:00 ОШ,, Коста Трифковић" Берислава Берића 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
91

Koмуникација и изградња социјалних односа између актера образовног процеса

Непосредно
24.12.2019. у 10:00 ОШ,, Коста Трифковић" Берислава Берића 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
24.12.2019. у 10:00 Гимназија - Ћуприја дана: 2
бодова: 16
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
24.12.2019. у 12:00 Електротехничка школа "Раде Кончар" Палилула, Београд дана: 1
бодова: 8
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
24.12.2019. у 09:00 ОШ "Вук Стефановић Караџић", Иве Лоле Рибара 2, Старчево дана: 3
бодова: 24
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Непосредно
24.12.2019. у 09:00 Novi Sad, u okviru zimske škole EUFONIJA дана: 1
бодова: 8
444

Израда електронског наставног материјала

Непосредно
25.12.2019. у 09:00 Гимназија "Урош Предић" Игњата Барајевца 5 Панчево дана: 2
бодова: 16
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
25.12.2019. у 09:00 ОШ "Васа Стајић", Нови Сад дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
25.12.2019. у 09:00 ПУ Савски венац Београд дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
25.12.2019. у 09:00 ОШ " Десанка Максимовић" дана: 2
бодова: 16
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
26.12.2019. у 13:00 ОШ "Петар Кочић", Инђија дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Непосредно
26.12.2019. у 10:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" Путинци дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
26.12.2019. у 09:00 ОШ " Новак Радонић" Мол дана: 2
бодова: 16
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
26.12.2019. у 12:30 ОШ "Миша Стојковић" Гај дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
26.12.2019. у 09:00 ПУ Звездара Београд дана: 1
бодова: 8
154

Управљање емоцијама – јачање личне одговорности у спречавању и превазилажењу конфликата

Непосредно
26.12.2019. у 09:00 ДУСШ ''Ангелина Којић-Гина'' Зрењанин дана: 1
бодова: 8
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
26.12.2019. у 10:00 ОШ "Марко Орешковић", Личка 16, Бачки Грачац, Оџаци дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
26.12.2019. у 10:00 Ђурђево дана: 1
бодова: 8
55

Основе рада на заштити од насиља, злостављања и занемаривања

Непосредно
26.12.2019. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
639

Од самовредновања до екстерног вредновања

Непосредно
27.12.2019. у 10:00 ССШ Васа Пелагић - Ковин дана: 1
бодова: 8
319

Мобилни свет наставе

Непосредно
27.12.2019. у 09:00 ОШ "Вељко Влаховић", 8.улица 2, Шангај, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
27.12.2019. у 12:00 Гимназија, Ратка Павловића 20, Прокупље дана: 3
бодова: 24
604

Функционална знања – пут ка успеху

Непосредно
27.12.2019. у 10:00 Каменица, ОШ "Јован Јовановић Змај" дана: 1
бодова: 8
182

НТЦ и рана музичка стимулација

Непосредно
27.12.2019. у 09:00 Pančevo, MŠ Jovan Bandur дана: 2
бодова: 16
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
27.12.2019. у 09:00 Балетска школа, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
212

Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

Непосредно
27.12.2019. у 09:00 ОШ "Ђура Јакшић", Краља Петра 19, Каћ дана: 1
бодова: 8
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Непосредно
27.12.2019. у 09:00 ОШ "Сава Максимовић", Жарка Зрењанина 57, Мараморак дана: 3
бодова: 24
774

Родитељи као партнери у васпитно-образовном раду

Непосредно
27.12.2019. у 09:00 Предшколска установа "Вељко Влаховић" Темерин, Темерин ,Народног фронта 84. централни објекат дана: 2
бодова: 16
1006

Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: зашто и како

Непосредно
27.12.2019. у 09:00 ОШ "3.октобар" ; 3.октобар 71 Бор дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
27.12.2019. у 12:00 Основна школа "Бранко Радичевић" Седларе дана: 2
бодова: 16
463

Како лако до квалитетног учења

Непосредно
28.12.2019. у 10:00 Балетска школа Нови Сад дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
28.12.2019. у 10:00 Средња школа , Братиславе Петровић бр. 69, Брус дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
28.12.2019. у 09:00 OШ" 14. октобар", Обреновачки друм 132, Барич дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
28.12.2019. у 09:00 OШ" 14.октобар", Обреновачки друм 132, Барич дана: 2
бодова: 16
823

Бошњачка књижевност у образовању на босанском језику у Републици Србији

Непосредно
28.12.2019. у 09:17 Oš. Rifat Burdzovic Trso Tutin дана: 1
бодова: 8
11

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Непосредно
28.12.2019. у 10:00 ОШ "Сретен Младеновић", Десиморивац 66 дана: 1
бодова: 8
997

Мали фудбал и кондиционо вежбање ученика у склопу обавезних физичких активности

Непосредно
28.12.2019. у 09:00 ОШ "3.октобар" ; 3,октобар , Бор дана: 1
бодова: 8
492

Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба

Непосредно
29.12.2019. у 10:00 Регионални центар за стручно усавршавање Књажевац дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
30.12.2019. у 09:00 Основна школа "Милица Милошевић", Јагњило, Младеновац дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
09.01.2020. у 10:00 ОШ '' Мајшански пут'' , Суботица дана: 1
бодова: 8
182

НТЦ и рана музичка стимулација

Непосредно
09.01.2020. у 10:00 Senta, MŠ Stevan Mokranjac дана: 2
бодова: 16
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
09.01.2020. у 09:00 Смедерево дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
10.01.2020. у 12:00 XII београдска гимназија, Војводе Степе бр. 82 Вождовац, Београд дана: 3
бодова: 24
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
10.01.2020. у 10:30 Гимназија "Урош Предић", Панчево, Игњата Барајевца 5 дана: 1
бодова: 8
113

Како са насиљем и васпитним проблемима у школи

Непосредно
10.01.2020. у 09:00 ОШ Јован Јовановић Змај-Суботица дана: 2
бодова: 16
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
10.01.2020. у 09:00 Смедерево дана: 1
бодова: 8
629

Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе

Непосредно
11.01.2020. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", Кнеза Милоша 96, Ћуприја дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
11.01.2020. у 10:00 Електротехничка школа "Никола Тесла", Краљице Наталије 31, Београд дана: 1
бодова: 8
145

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Непосредно
11.01.2020. у 10:00 Школа за музичке таленте Ћуприја, Милице Ценић бб, Ћуприја дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
11.01.2020. у 08:00 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
11.01.2020. у 08:00 ОШ "Никола Тесла", Др Миливоја Петровића 6, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
11.01.2020. у 08:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 1
бодова: 8
669

Индивидуализација кроз интегрисано учење

Непосредно
11.01.2020. у 09:00 ПУ''Бамби'', Бориса Кидрича 10, Опово дана: 3
бодова: 22
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
11.01.2020. у 09:00 Средња медицинска школа, Суботица, Београдски пут 26 дана: 1
бодова: 8
307

Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави

Непосредно
11.01.2020. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
11.01.2020. у 10:00 ОШ "Светозар Милетић", Немањина 25, Београд, Земун дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
11.01.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
11.01.2020. у 09:00 Смедерево дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
11.01.2020. у 10:00 Основна школа "20.октобар", Омладинских бригада 138, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
11.01.2020. у 10:00 Основна школа "20.октобар", Омладинских бригада 138, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
11.01.2020. у 09:00 ОШ "Мајка Југовића", Градски парк 9, Земун, Београд дана: 3
бодова: 24
943

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Непосредно
11.01.2020. у 09:00 Muzička Škola "Stevan Hristić" Mladenovac (Основна музичка школа „Стеван Христић” Младеновац) дана: 1
бодова: 8
265

Управљање стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир”

Непосредно
11.01.2020. у 10:00 Дом ученика "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
11.01.2020. у 10:00 ОШ ''Бранко Миљковић'' , Палилула (Ниш) дана: 1
бодова: 8
821

Образујмо и васпитајмо децу/ученике да чувају животну средину

Непосредно
11.01.2020. у 09:00 ПУ "Сунце", Вука Караџића 4, Горњи Милановац дана: 1
бодова: 8
432

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Непосредно
13.01.2020. у 10:00 ОШ Шаму Михаљ дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
13.01.2020. у 12:00 Гимназија "Урош Предић", Панчево дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
14.01.2020. у 10:00 Гимназија "Урош Предић", Панчево дана: 1
бодова: 8