Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
26.05.2019. у 09:00 Основна школа "Светозар Марковић" Краљево дана: 2
бодова: 10
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
26.05.2019. у 10:00 Блаце дана: 1
бодова: 8
979

Школа керамике

Непосредно
26.05.2019. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 3
бодова: 24
672

Компас за учење

Непосредно
26.05.2019. у 10:00 ПУ "Радосно детињство", вртић Гуливер, Бате Бркића 1/а, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
352

Методичка радионица

Непосредно
26.05.2019. у 11:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, 16000, Лесковачког Одреда 6 дана: 1
бодова: 8
447

Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

Непосредно
26.05.2019. у 09:00 Филозофски факултет, Универзитет у Београду дана: 2
бодова: 16
97

Безбедност деце и младих на интернету

Електронски
26.05.2019. у 09:00 недеља: 2
бодова: 14
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
26.05.2019. у 09:00 Beograd дана: 1
бодова: 8
574

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Електронски
27.05.2019. у 09:00 недеља: 5
бодова: 40
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
27.05.2019. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
775

Системски приступ у сарадњи са родитељима

Непосредно
27.05.2019. у 12:00 Мишићева 1, Алексинац дана: 1
бодова: 8
419

Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала

Електронски
27.05.2019. у 08:00 недеља: 5
бодова: 34
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Непосредно
27.05.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић" Пионирска 5 дана: 1
бодова: 8
725

Плесом до здравог тела и духа (дидактичко-методичке могућности плесних активности у функцији унапређивања васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста)

Непосредно
27.05.2019. у 12:00 ПУ ,,Наша радост”, Крупањ дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
28.05.2019. у 10:00 Predškolska ustanova ,,Crvenkapa", Drinska 7, Mali Zvornik дана: 1
бодова: 8
26

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Непосредно
30.05.2019. у 13:00 ДВ "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
786

Едуардо – школски рачунарски интерфејс

Непосредно
30.05.2019. у 10:00 Београд, ОШ "Карађорђе" дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
31.05.2019. у 10:00 Дом ученика средњих школа, Радоја Домановића 27 дана: 1
бодова: 8
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Непосредно
31.05.2019. у 12:00 ОИСШ "9.мај", Народне омладине 16, Зрењанин дана: 2
бодова: 16
115

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик – како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Непосредно
31.05.2019. у 13:00 ДВ "Бисер", Омладинских бригада 106, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
31.05.2019. у 12:30 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
71

Програм подршке одељењском старешини

Непосредно
31.05.2019. у 14:00 ОШ "Иво Андрић", Ивана Мичурина 38а, Београд дана: 2
бодова: 12
165

Школа – добро место за рад: радно-правни положај, права и обавезе запослених у образовању

Непосредно
31.05.2019. у 09:00 Savez samostalnih sindikata Stara Pazova, Slovenski trg bb дана: 1
бодова: 8
414

АМБИЈЕНТАЛНОМ НАСТАВОМ ДО ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА

Непосредно
31.05.2019. у 09:00 OS,, Aca Aleksic" Aleksandrovac дана: 1
бодова: 8
162

Школа и породица партнери у превенцији вршњачког насиља

Непосредно
31.05.2019. у 09:00 OS ,,Ivo Lola Ribar" дана: 1
бодова: 8
401

Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 СТАРТИТ ЦЕНТАР, Мике Антића 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
01.06.2019. у 10:00 ОШ "Бора Станковић" Кленике бб , Бујановац дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ОШ "Мајка Југовића", Градски парк 9, Земун, Београд дана: 3
бодова: 24
587

Традиционалне рукотворине у вртићу и школи – ткање и вајање вуне у функцији подстицања креативности деце

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 Предшколска установа "Наша радост", Суботица. Пазинска 4 дана: 1
бодова: 8
968

ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ

Непосредно
01.06.2019. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
671

Камишибаи и његове могућности у раду с децом предшколског узраста

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА дана: 1
бодова: 8
101

Вештине грађења односа са децом и родитељима

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ПУ ”Младост”, Бачка Паланка дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 Машинско- саобраћајна школа, Др Драгише Мишовића 146, Чачак дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
01.06.2019. у 10:00 Сомбор дана: 1
бодова: 8
753

„Изговор без муке„ – сарадња васпитач –родитељ – логопед у функцији побољшања изговора гласова код деце

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ПУ''Наша радост'', вртић ''Шумице'', Банијска бб , Суботица дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак дана: 1
бодова: 8
462

Како да наставник постане добар говорник

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ОШ "Браћа Вилотијевић" Јована Дерока 2 дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 XII београдска гимназија, Војводе Степе 82, Београд дана: 1
бодова: 8
768

Мало ја – мало ти – сарадничка брига о детету.

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ПУ Адријана, Војводе Богдана 11, Београд дана: 1
бодова: 8
26

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ПУ "Слава Ковић", Јанка Веселиновића 3, Богатић дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ПУ "Слава Ковић", Јанка Веселиновића 3, Богатић дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
814

Реализација новог Наставног програма биологије у основној школи

Непосредно
01.06.2019. у 10:00 Основна школа "Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд дана: 1
бодова: 8
814

Реализација новог Наставног програма биологије у основној школи

Непосредно
01.06.2019. у 10:00 Основна школа "Ослободиоци Београда", Прерадовићева 2, Београд дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
01.06.2019. у 10:00 Техничка школа, Пирот дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
01.06.2019. у 10:00 ПУ ЧИЛИ И ВИЛИ, ТАНАСКА РАЈИЋА 32, КРАГУЈЕВАЦ дана: 2
бодова: 16
548

Предузетништво – од идеје до реализације

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ОШ"десанка Максимовић" Горњи Милановац дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ПУ "БАМБИ" КУЛА дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн" Гагаринова 1 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
824

Игром кроз граматику – врста и служба речи, анализа реченице

Непосредно
01.06.2019. у 10:00 ОШ "Свети Сава" Памбуковица дана: 1
бодова: 8
763

Вртић као сигурна база: кућне посете као облик сарадње породице и вртића

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 Центар за едукацију ЦЕНТАР ХАРМОНИЈА, Корнелија Станковића 39/20, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
676

Математика у вртићу

Непосредно
01.06.2019. у 10:00 ПУ „Милоје Милојевић“, Рековац дана: 2
бодова: 16
725

Плесом до здравог тела и духа (дидактичко-методичке могућности плесних активности у функцији унапређивања васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста)

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ПУ ,,Бајка”, Шабац дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 Медицинска школа, Пожаревац дана: 1
бодова: 8
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
01.06.2019. у 10:00 Лајковац, ПУ" Лептирић", ул.Светог Саве дана: 1
бодова: 8
648

Хоризонталним и вршњачким учењем до бољих резултата

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 Nis, OS "Ucitelj Tasa" дана: 1
бодова: 8
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 техничка школа Зрењанин, Стевице Јовановића 50 дана: 1
бодова: 8
708

Заједно у адаптацији

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ПУ "Наша радост" Суботица, Банијска бб, вртић Шумица дана: 1
бодова: 8
571

Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 Основна школа "Милан Ракић" Бабин Мост-Обилић дана: 2
бодова: 16
684

Пројекти у предшколској установи

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 ПУ "11.април" - Нови Београд дана: 2
бодова: 16
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Непосредно
01.06.2019. у 09:00 Машинска школа Ниш; Шумадијска 1а Ниш дана: 1
бодова: 8
381

Модели и експерименти у настави математике

Непосредно
02.06.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", Краљево дана: 1
бодова: 8
578

Тематски дан – наставник практичар и истраживач

Непосредно
02.06.2019. у 10:00 Каћ, ОШ "Ђура Јакшић" дана: 1
бодова: 8
485

Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника

Непосредно
02.06.2019. у 09:00 Филозофски факултет, Универзитет у Београду дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
02.06.2019. у 10:00 Техничка школа, Пирот дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
02.06.2019. у 10:00 ПУ "Ђурђевдан" Крагујевац дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
02.06.2019. у 09:00 ПУ Чукарица Пожешка 12 дана: 1
бодова: 8
680

Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1

Непосредно
02.06.2019. у 10:00 ПУ "Моје детињство", Немањина бр. 60, Чачак дана: 2
бодова: 16
648

Хоризонталним и вршњачким учењем до бољих резултата

Непосредно
03.06.2019. у 09:00 OS ,,IV Kraljevacki bataljon", Kraljevo дана: 1
бодова: 8
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
06.06.2019. у 12:00 OШ"Христо Ботев", Димитровград дана: 1
бодова: 8
468

Како покренути позитивне промене код ученика

Непосредно
07.06.2019. у 10:00 OШ "Петар Тасић", Влајкова 24, Лесковац дана: 1
бодова: 8
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
07.06.2019. у 12:00 OШ"Христо Ботев", Димитровград дана: 1
бодова: 8
461

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави

Непосредно
07.06.2019. у 09:00 Фондација Темпус, Руже Јовановић 27а, Београд дана: 1
бодова: 8
683

Позориште за најмлађе

Непосредно
07.06.2019. у 10:00 ПУ "Наше дете", Врање дана: 1
бодова: 8
248

Мала школа великог здравља – вежбе и игре духа тела

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 ЦСУ Кикинда дана: 2
бодова: 15
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 ОШ "Филип Филиповић", Булевар ослобођења 317, Београд дана: 3
бодова: 24
60

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Непосредно
08.06.2019. у 10:00 Јагодина дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
08.06.2019. у 10:00 ПШШ "Јосиф Панчић" ,ул. Сурдуличких мученика бб , Сурдулица дана: 2
бодова: 16
181

Лутка у настави и инклузивном процесу

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 ОШ ''Др Драган Херцог'', Војводе Миленка 33, Београд дана: 1
бодова: 8
719

Неговање вредности у међуљудским односима

Непосредно
08.06.2019. у 10:00 Predškolska ustanova "Radosno detinjstvo", vrtić "Biberče", Vojvode Mišića bb, Futog дана: 1
бодова: 8
90

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 ОШ Вук Караџић ,Рипањ дана: 1
бодова: 8
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 ОШ "Мика Петровић - Алас" дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52 дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 ПУ'' Зрењанин'' Караџићева 3а дана: 1
бодова: 8
163

Школа отворена родитељима 2 – ефикасном комуникацијом са родитељима до боље сарадње

Непосредно
08.06.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој Смедерево дана: 1
бодова: 8
407

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Непосредно
08.06.2019. у 10:00 Гимназија у Куршумлији дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић - Пожега дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 ОШ Емилија Остојић - Пожега дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
08.06.2019. у 10:00 ПУ СНУПИ, БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 90 дана: 2
бодова: 16
402

Употреба лутке у раду са децом

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 ОШ '' IV краљевачки батаљон'', Олге Јовичић- Рите бр. 1, Краљево дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Непосредно
08.06.2019. у 09:30 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 2
бодова: 16
994

Вредновање у физичком васпитању – модели оцењивања

Непосредно
08.06.2019. у 10:00 Београд, Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156 дана: 1
бодова: 8
188

„Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”

Непосредно
08.06.2019. у 10:00 ПУ Мој "Montessori", Милована Маринковића 4, Београд дана: 2
бодова: 13
98

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
08.06.2019. у 10:00 ПУ "Моје детињство" Немањина бр. 60 Чачак дана: 1
бодова: 8
945

Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и уметности

Непосредно
08.06.2019. у 10:00 ОШ Доситеј Обрадовић Пожаревац дана: 1
бодова: 8
456

Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и Facebooka-а у настави

Непосредно
08.06.2019. у 09:00 Oсновна школа Топлички хероји Житорађа дана: 1
бодова: 8
307

Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави

Непосредно
08.06.2019. у 10:00 ОШ Јован Јовановић Змај, ул. Вука Караџића бб, Нови Пазар дана: 1
бодова: 8
30

Индикатори остварености права детета у образовнoм систему (разумевање и примена)

Непосредно
09.06.2019. у 09:00 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар", Лоле Рибара 12 дана: 1
бодова: 8
26

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Непосредно
09.06.2019. у 09:00 ПУ "Слава Ковић", Јанка Веселиновића 3, Богатић дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
09.06.2019. у 09:00 ПУ "Слава Ковић", Јанка Веселиновића 3, Богатић дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
09.06.2019. у 10:00 Предшколска установа "Милка Диманић", 12. бригаде 34, Власотинце дана: 1
бодова: 8
456

Интернет као средство савремене наставе и учења применом блога и Facebooka-а у настави

Непосредно
09.06.2019. у 09:00 Oсновна школа Топлички хероји Житорађа дана: 1
бодова: 8
248

Мала школа великог здравља – вежбе и игре духа тела

Непосредно
10.06.2019. у 09:00 ЦСУ Кикинда дана: 2
бодова: 15
789

Зоо-еко радионица

Непосредно
12.06.2019. у 10:00 Департман за биологију и екологију, ПМФ Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2 дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
14.06.2019. у 09:00 Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, Крагујевац дана: 3
бодова: 24
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
14.06.2019. у 12:30 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
14.06.2019. у 10:00 Музичка школа "Марко Тајчевић", Бранка Радичевића бр. 27а, Лазаревац дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
15.06.2019. у 09:00 Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине Новака 33, Крагујевац дана: 3
бодова: 24
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
15.06.2019. у 10:00 ОШ ''Вук Караџић'' Доњи Милановац дана: 2
бодова: 16
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
15.06.2019. у 09:00 Предшколска установа``Наша радост``, вртић ``Шумице``, ул.Банијска бб, Суботица дана: 2
бодова: 16
123

Моје потребе су моја одговорност – асертивна комуникација

Непосредно
15.06.2019. у 09:00 ПУ Панда, Бистричка 28, Београд дана: 1
бодова: 8
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
15.06.2019. у 09:00 Бачки Петровац дана: 1
бодова: 8
794

Нова сазнања о улози и значају цијанобактерија у животној средини

Непосредно
15.06.2019. у 09:30 Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
15.06.2019. у 09:00 ОШ " Др Јован Цвијић", 7 Јула, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
945

Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и уметности

Непосредно
15.06.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево дана: 1
бодова: 8
656

Од гласа до слова

Непосредно
15.06.2019. у 09:00 Београд, О.Ш. "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча дана: 2
бодова: 16
260

Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Непосредно
15.06.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
15.06.2019. у 10:00 ПУ "Чика Јова Змај", вртић "Сестре Букумировић" Игњата Јоба 69, Вождовац дана: 1
бодова: 8
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Непосредно
16.06.2019. у 09:00 ПУ "Колибри" Ковачица дана: 3
бодова: 22
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Непосредно
17.06.2019. у 09:00 Техничка школа "9 мај" Краља Петра 1 број 2 дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
19.06.2019. у 09:00 СЈЕНИЦА,ПУ"МАСЛАЧАК" дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
20.06.2019. у 09:00 Музичка школа "Коста Манојловић" - Земун дана: 2
бодова: 16
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
21.06.2019. у 09:00 ОШ "Жарко Зрењанин" , Избиште дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
21.06.2019. у 12:30 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
600

Учимо да учимо

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 Економска школа, Радоја Домановића 6, Крагујевац дана: 2
бодова: 13
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" Нови Сад дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 ОШ "Јелена Ћетковић", Врањска 26, Београд дана: 3
бодова: 24
959

Слика и прилика – визуелна писменост и ликовно наслеђе

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Филозофски факултет Универзитета у Београду; ул. Чика Љубина 18-20, Београд дана: 2
бодова: 16
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 Шабац, ОШ "Јеврем Обреновић" дана: 1
бодова: 8
106

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице, Немањина 52 дана: 1
бодова: 8
274

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ ПРОБЛЕМСКЕ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, Чачак дана: 1
бодова: 8
122

Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 Oсновна школа "Петар Кочић" Темерин, Народног фронта бр. 80 дана: 2
бодова: 16
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
22.06.2019. у 10:00 ПУ "Чика Јова Змај" вртић "Сестре Букумировић", Игњата Јоба 69, Вождовац дана: 1
бодова: 8
494

Може то и боље – конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Непосредно
22.06.2019. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Иве Војновића 27 б, Зрењанин дана: 1
бодова: 8