Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
791

Конструктивистички приступ обради наставних јединица из термодинамике

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ПМФ у Нишу дана: 1
бодова: 8
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ОШ "Вељко Ђуричин", Трг Станислава Букурова 12, Јарковац дана: 1
бодова: 8
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Основна школа "Посавски партизани", Обреновац, Светог Саве 2 дана: 2
бодова: 16
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Основна школа „Алекса Шантић“, Војводе Путника 6, Степановићево дана: 1
бодова: 8
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Гимназија "Светозар Милетић", Трг Миливоја Туторова 4, Србобран дана: 1
бодова: 8
444

Израда електронског наставног материјала

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Основна школа "ђура даничић" Душана Васиљева 19 Нови Сад дана: 2
бодова: 16
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Београд, ОШ "Милош Црњански", Ђорђа Огњановића 2 дана: 2
бодова: 16
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ОШ "Стефан Немања" , Косовке девојке бб дана: 2
бодова: 16
227

Креативна медијска учионица – читање медија – разумевање информација – медијско – информационо описмењавање

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 Odžaci дана: 2
бодова: 10
81

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ОШ "Гоце Делчев", Трг Бориса Кидрича 10, Јабука дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 ОШ Јован Дучић - Петроварадин дана: 1
бодова: 8
521

Основни алати Паметне табле и могућности њихове примене у настави

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Зуботехничка школа, Београд дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 Угоститељско-туристичка школа - Врњачка Бања дана: 1
бодова: 8
885

Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 Сенћанска гимназија, Сента дана: 1
бодова: 8
96

Асертивном комуникацијом до успеха

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 ОШ "Добросав Радосављевић Народ", Мачвански кеј 29, Мачванска Митровица дана: 1
бодова: 8
395

Искористи час

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ОШ "Свети Сава", Руменка дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ПУ '' Чукарица'' дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 ОШ "Сечењи Иштван", Карађорђев пут 94, Суботица дана: 2
бодова: 16
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ПУ "Олга Јовичић Рита" Краљево дана: 1
бодова: 8
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 Гимназија "Јан Колар" са домом ученика, 14. ВУСБ 12, Бачки Петровац дана: 1
бодова: 8
571

Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Основна школа "Десанка Максимовић" Косовска Каменица дана: 2
бодова: 16
793

Методе очувања живих врста у eks situ условима

Непосредно
16.11.2019. у 09:30 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Париске комуне бб Ниш дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ПУ "Бошко Буха", Душана Јерковића 17а, Инђија дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ПУ "Бошко Буха", Душана Јерковића 17а, Инђија дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 Основна школа " НХ Душан Дугалић", Ђердапска 19, 11000 Београд дана: 2
бодова: 16
707

Заједничке моторичке активности деце и родитеља у предшколској установи

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ПУ "Чика Јова Змај", вртић "Сестре Букумировић", Игњата Јоба 69, Београд дана: 1
бодова: 8
128

Ненасилно алтернативно решавање конфликтних ситуација или сукоба кроз развој верштина комуникације и преговарања

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ОШ Ђуро Стругар, Београд дана: 2
бодова: 15
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 Прехрамбено хемијска школа,Генерала Милојка Лешјанина 23,Ниш дана: 1
бодова: 8
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ћирила и Методија 2, Ниш дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ОШ "Стеван Филиповић", Радаљ бб, Радаљ дана: 1
бодова: 8
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ОШ "Раде Дранинац", Дванаестог октобра 13, Београд дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ОШ "Павле Савић", Косте Нађа 25, Београд дана: 3
бодова: 24
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 ПУ Звездара, Устаничка 194а дана: 2
бодова: 16
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Музичка школа Ниш дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Техничка школа "Никола Тесла",Шид дана: 1
бодова: 8
734

Превенција агресије и насиља у раном узрасту

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Предшколска установа "Полетарац", објекат "Сунце", улица Владимира Хурбана 13, Стара Пазова дана: 2
бодова: 16
352

Методичка радионица

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Ваљевска гимназија, 14000 Ваљево, Вука Караџића 3 дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ОШ "Радован Ковачевић-Максим", Цара Душана 76, Лебане дана: 1
бодова: 8
857

English in action

Непосредно
16.11.2019. у 09:30 ОШ "Ратко Павловић Ћићко", Милоша Обилића 19, Прокупље дана: 1
бодова: 8
11

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Непосредно
16.11.2019. у 09:30 ОШ "Ратко Павловић Ћићко", Милоша Обилића 19, Пролупље дана: 1
бодова: 8
988

Ручни рад у вртићима и школи – quilling – (Филиграни од папира) техника у функцији подстицања креативности и концентрације код деце

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 Mилосава Влајића 1,Чукарица,Београд дана: 1
бодова: 8
960

Теорија музике – практичан приступ

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 Muzička škola "Josip Slavenski", Radoslava Grujića 2a, Beograd дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 ОШ "Јован Шербановић", Лазница дана: 2
бодова: 16
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
16.11.2019. у 11:00 ОШ " Мирослав Антић" Оџаци дана: 2
бодова: 16
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 Предшколска установа "Пчелица", Апатин, Блок 112 бр.56 дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 Предшколска установа "Уб", Милоша Селаковића 20 дана: 1
бодова: 8
668

Игра као центар предшколског курикулума

Непосредно
16.11.2019. у 10:00 ПУ "Милица Ножица", ул.Владе Даниловића, бр.9. Ваљево. објекат "Видра", Сувоборска бб дана: 2
бодова: 16
727

Подстицање дечјег развоја – добар старт раном интервенцијом

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ПУ "Бамби", Јосипа Крамера 19, Кула дана: 2
бодова: 16
949

Музичке игре као део одрастања и учења

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 ОШ" Јанко Веселиновић" Београд, Умчарска 2. дана: 1
бодова: 8
90

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

Непосредно
16.11.2019. у 09:00 OШ Филип Филиповић дана: 1
бодова: 8
764

Вртић као центар добре комуникације

Непосредно
17.11.2019. у 10:00 ПУ Зрењанин, вртић "Маслачак", Иве Лоле Рибара 41, Зрењанин дана: 1
бодова: 8
132

Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације

Непосредно
17.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
17.11.2019. у 09:00 ПУ "Олга Јовичић Рита" Краљево дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
17.11.2019. у 10:00 ОШ "Вожд Карађорђе", ул. Вожда Карађорђа 29, Ниш дана: 1
бодова: 8
854

„На ком језику сањаш” – рад са билингвалним (двојезичним) дететом

Непосредно
17.11.2019. у 09:00 ОШ "Радован Ковачевић-Максим", Цара Душана 76, Лебане дана: 1
бодова: 8
947

Методика наставе ритма

Непосредно
17.11.2019. у 09:00 Muzička škola "Josip Slavenski", Radoslava Grujića 2a, Beograd дана: 1
бодова: 8
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
17.11.2019. у 09:00 Музичка школа Лесковац дана: 1
бодова: 8
365

Упоришне тачке у настави математике

Непосредно
17.11.2019. у 09:00 ОШ "Вук Караџић", Његошева 13, Тутин дана: 1
бодова: 8
498

Мултимедијa у настави и учењу у основној школи

Непосредно
17.11.2019. у 09:00 ОШ "Душан Радовић", Занатлијска бб, Пирот дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Непосредно
17.11.2019. у 10:00 Машинско-електротехничка школа, Бранка Крсмановића бб, Параћин дана: 1
бодова: 8
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
17.11.2019. у 09:00 ЕТШ "Мија Станимировић" Ниш, Булевар Цара Константина дана: 2
бодова: 16
419

Веб-алати за креирање интерактивних наставних материјала

Електронски
18.11.2019. у 09:00 недеља: 5
бодова: 34
316

Кооперативно онлајн учење и онлајн решавање домаћих задатака

Електронски
18.11.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 24
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
18.11.2019. у 12:00 Школа моде и лепоте, Ниш дана: 2
бодова: 16
679

Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу I

Електронски
18.11.2019. у 19:00 недеља: 5
бодова: 32
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
18.11.2019. у 09:00 Ниш, Музичка школа ,Првомајска дана: 1
бодова: 8
296

Нова е-школа

Електронски
18.11.2019. у 11:00 недеља: 4
бодова: 25
305

Школа будућности: Креативне лекције

Електронски
18.11.2019. у 11:00 недеља: 4
бодова: 22
69

Примена акционих и експресивних техника у педагошком раду у циљу превенције, подизању нивоа свести и умањивању штетних последица вршњачког насиља

Непосредно
19.11.2019. у 11:30 Грађевинска техничка школа "Бранко Жежељ" Хајдук Станкова 2 Београд дана: 1
бодова: 8
47

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Електронски
19.11.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 30
615

Мотивација ученика у наставном процесу

Непосредно
19.11.2019. у 12:00 ОШ "Коле Рашић", Васе Чарапића 8б, Палилула, Ниш дана: 1
бодова: 8
443

Изазови подучавања

Непосредно
19.11.2019. у 14:00 Тутин дана: 1
бодова: 8
114

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Непосредно
19.11.2019. у 14:00 Тутин дана: 1
бодова: 8
365

Упоришне тачке у настави математике

Непосредно
19.11.2019. у 12:00 OŠ "Rifat Burdžović Tršo", Negoševa 15, Tutin дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
20.11.2019. у 10:00 Основна музичка школа "Стеван Мокрањац" Београд дана: 1
бодова: 8
47

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Електронски
20.11.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 30
87

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Непосредно
21.11.2019. у 09:30 Техничка школа „Милева Марић Ајнштајн“, Гагаринова 1, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
22.11.2019. у 12:00 ОШ "Милија Ракић", Церовац дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
22.11.2019. у 10:00 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица дана: 1
бодова: 8
432

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Непосредно
22.11.2019. у 13:00 Центар за стручно усавршавање Чачак дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
22.11.2019. у 11:00 ОШ " Петар Драпшин" Турија дана: 2
бодова: 16
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
22.11.2019. у 10:00 СБР "Ивањица", семинар за музичке школе Србије дана: 2
бодова: 16
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
22.11.2019. у 08:00 Музичка школа Ниш, Првомајска 6, Ниш дана: 3
бодова: 20
921

Организација наставе у наставној бази

Непосредно
22.11.2019. у 13:00 Средња школа "Прокоповић", Девете бригаде број 6, Ниш дана: 1
бодова: 8
8

Емоционални аспекти мотивације за школско учење

Непосредно
22.11.2019. у 12:00 ОШ "Томаш Гариг Масарик" Јаношик дана: 2
бодова: 16
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
22.11.2019. у 13:00 ОШ "Млада поколења", Ковачица дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
22.11.2019. у 10:00 ТШ "Бошко Крстић", Бојник дана: 2
бодова: 16
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
22.11.2019. у 09:00 OШ "Раде Драинац" дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Војислав Вока Савић", Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац дана: 3
бодова: 24
961

УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
888

Пројектни задаци у настави страних језика

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Гимназија Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6, Лазаревац дана: 1
бодова: 8
65

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63 дана: 1
бодова: 8
856

Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom

Непосредно
23.11.2019. у 09:15 Карловачка гимназија, Трг Б. Радичевића 2, Сремски Карловци дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Пу"Звездара"Београд дана: 1
бодова: 8
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Средња техничка школа СОМБОР дана: 3
бодова: 24
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Предраг Кожић", Дубовац, Ковин дана: 1
бодова: 8
470

Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронски часова на Мудл платформи

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 2
бодова: 16
802

Хидробиолошки практикум

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Трг Доситеја Обрадовића бр. 2, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Стефан Немања" , Косовке девојке бб дана: 2
бодова: 16
56

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Радоје Домановић", ул.Генерала Милојка Лешјанина 49 а дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
23.11.2019. у 08:00 ОШ "Ђура Јакшић", Канарево брдо 2, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
23.11.2019. у 08:00 ОШ "Франце Прешерн", Станка Пауновића-вељка 45, Београд дана: 1
бодова: 8
200

Инклузија у пракси

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, Крушевац дана: 1
бодова: 8
435

Драмске игре у настави

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Десанка Максимовић", Устаничка 246, Београд дана: 2
бодова: 16
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
463

Како лако до квалитетног учења

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица дана: 1
бодова: 8
924

Развој предузетничке идеје - како препознати идеју и урадити бизнис план

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Удружење за подршку и развој предузетништва код младих. Прегревица 15 Земун дана: 2
бодова: 16
19

Да нам школа буде сигурна

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
853

КЊИЖЕВНИ ТЕКСТ – АЛАТ У ПРЕВЕНЦИЈИ НАСИЉА

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Јово Курсула", Доситејева 136, Краљево дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Ош "Јован Стерија Поповић" Велика Греда дана: 1
бодова: 8
643

Самоевалуацијом до квалитне школе

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ Вук Караџић-Кнић дана: 1
бодова: 8
331

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш дана: 1
бодова: 8
234

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
885

Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Лесковац дана: 1
бодова: 8
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 2
бодова: 16
494

Може то и боље – конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Непосредно
23.11.2019. у 10:30 ЦСУ Чачак, Цара Душана 29. Чачак дана: 1
бодова: 8
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2019. у 12:00 ОШ "Хајдук Вељко", Трг Слободе 8 , Штублик, дана: 2
бодова: 16
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Основна школа "Коста Стаменковић" Лесковац дана: 1
бодова: 8
27

Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 Кикинда, Центар за стручно усавршавање, Немањина 23 дана: 1
бодова: 8
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ПУ '' Олга Јовичић Рита'' Краљево дана: 1
бодова: 8
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Обреновац, Гимназија, Милоша Обреновића 90 дана: 2
бодова: 16
909

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ИЗАЗВАНИ ГЛУТЕНОМ, БЕЗГЛУТЕНСКА ИСХРАНА И ПРОИЗВОДЊА БЕЗГЛУТЕНСКИХ ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Tehnčka škola "Pavle Savić", Novi Sad дана: 1
бодова: 8
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Основна школа ''Моша Пијаде'', Вука Караџића 4, Бачко Ново Село дана: 1
бодова: 8
614

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Драган Лукић", Неде Спасојевића 6, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
565

Програмирање је лако, научити га може свако

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Кнез Сима Мрковић", Светосавска 77, Барајево дана: 1
бодова: 8
985

Од школске приредбе до позоришне сцене

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Непосредно
23.11.2019. у 12:00 Економско-трговинска школа, Есперанто бб, 17 500 Врање дана: 2
бодова: 16
688

Традиционалне игре и играчке у 21. веку

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ Милица Ножица, вртић Видра, Сувоборска бб, Ваљево дана: 1
бодова: 8
771

Породица и вртић – сарадња са породицом

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ''Бамби''- Бор, Моше Пијаде 66 дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Предшколска установа ,,Невен", Доктор Јове Алексића 12, Центар за образовање и развој Мионица дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Бранко Радичевић", Вука Караџића 1, Брестовац дана: 1
бодова: 8
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ПУ Добра вила, Петефи Шандора 153, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
1021

Систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у настави физичког васпитања

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 OШ " Јован Поповић" ул. Краља Милана IV бр. 14, Краујевац дана: 1
бодова: 8
777

Тимски рад на примеру еколошких пројеката у вртићу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Сента дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 СПВШ "Стеван Синђелић", ул. Браће Рибникар бб, Врање дана: 2
бодова: 16
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Средња туристичка школа, Отона Жупанчича 4, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
773

Професионална комуникација и вештине комуницирања у отклањању социјалних конфликата

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ``Дечија кућа- љубав, вера, нада``, ул: Кнез Данила бр.45, Београд дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Вук Караџић", ул. Моше Пијаде 6, Бор дана: 1
бодова: 8
992

Превенција емоционалног сагоревања наставника у школама

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Музичка школа "Јосип Славенски", Београд дана: 2
бодова: 13
915

Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг

Непосредно
23.11.2019. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
894

Eдукација наставника за примену програма Excel у финансијској анализи

Непосредно
23.11.2019. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
925

Рачуноводствени третман сталне имовине у нематеријалном и материјалном облику према захтевима МСФИ и пореских прописа

Непосредно
23.11.2019. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
911

Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Непосредно
23.11.2019. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
907

Економија и историја: релевантност економских фактора и догађаја у подучавању историје

Непосредно
23.11.2019. у 13:00 Универзитет у Београду - Економски факултет, Каменичка 6, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Франце Прешерн", Станка Пауновића-Вељка 45, Београд дана: 1
бодова: 8
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Шабачка Гимназија, Масарикова 13, Шабац дана: 1
бодова: 8
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
23.11.2019. у 14:00 Музичка школа Ниш, Првомајска 6, Ниш дана: 3
бодова: 20
724

Перцептивне вештине као подршка дечјем развоју

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ"наша радост" Сопот дана: 1
бодова: 8
398

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Машинска школа, Ниш дана: 1
бодова: 8
543

Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ Емилија Остојић - Пожега дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Свети Сава" Бор дана: 1
бодова: 8
730

Позитивна дисциплина у вртићу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Предшколска установа "Дечији дани", Господар Јевремова 18, Београд дана: 3
бодова: 20
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Београд, ПУ "Савски венац", вртић "Краљица Марија", ул. Милоша Поцерца бр. 6 дана: 1
бодова: 8
128

Ненасилно алтернативно решавање конфликтних ситуација или сукоба кроз развој верштина комуникације и преговарања

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ Кнегиња Милица дана: 2
бодова: 15
686

Реализација програмских садржаја у вртићу кроз Монтесори метод

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Агенција "Happymamma", Нишка 44., Београд дана: 2
бодова: 12
675

Мала ликовна трилогија

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ"Раковица", Видиковачки венац 79, вртић "Орашчић" дана: 3
бодова: 24
675

Мала ликовна трилогија

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ"Раковица", Видиковачки венац 79, вртић "Орашчић" дана: 3
бодова: 24
743

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Предшколска установа ,,11.април",вртић ,,Зека",Булевар Зорана Ђинђића 55,Нови Београд дана: 1
бодова: 8
365

Упоришне тачке у настави математике

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Меша Селимовић" Рибариће дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Политехничка школа Пожаревац, Јована Шербановића 5, Пожаревац дана: 2
бодова: 16
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Мића Станојловић" Коцељева дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Мића Станојловић" Коцељева дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ " Хабиба Сточевић" Тутин. 7. јула 16. дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Техничка школа Прота Стеван Димитријевић - Алексинац дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Правно- биротехничка школа "Димитрије Давидовић", Земун дана: 1
бодова: 8
100

Вештина комуникације између ученика и наставника као предуслов напредовања ученика

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5 дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Војислав Вока Савић", Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац, 2.група дана: 3
бодова: 24
689

Учење у пројектном приступу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ Лане Кучево, Браће Ивковић 2 дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
827

Ка савременој настави српског језика и књижевности II

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Гимназија „Исидора Секулић“, Владике Платона 2, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
678

Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Предшколска установа Савски Венац, Вртић "Краљица Јелена Анжујска",улица Вишеградска 27 а, 11000 Београд дана: 1
бодова: 8
779

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ "Марија Мућан", Николе Тесле 5, Мајданпек дана: 2
бодова: 12
188

„Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду”

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Браће Рибникара 32, Нови Сад дана: 2
бодова: 13
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Владислав Рибникар" дана: 2
бодова: 16
1004

Физичко васпитање у првом циклусу основног образовања и васпитања – увод у спорт

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Крагујевац, ОШ "Јован Поповић", улица Краља Милана IV, број 14 дана: 1
бодова: 8
198

Индивидуални образовни планови – како их правити и примењивати у пракси?

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ЕТШ "Мохајло Пупин", Нови Сад, Футошка 17 дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 "Архитектонска техничка школа" , ул. Војислава Илића бр.78 , Београд дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 "Архитектонска техничка школа" , ул. Војислава Илића бр.78 , Београд дана: 1
бодова: 8
718

Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ПУ " Лане", ул.Краља Петра бб дана: 1
бодова: 8
579

Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
983

Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
650

Часови разумевања и радости

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
95

АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
801

У свету природе и друштва

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
14

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 2
бодова: 16
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 Вртић "Игралиште", Земун дана: 1
бодова: 8
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ Данило Киш, Генерала Штефаника 6, Београд дана: 1
бодова: 8
52

Одељењски старешина – носилац остваривања васпитне улоге у савременој школи

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 ОШ "Кнегиња Милица", Београд, Јурија Гагарина 78 дана: 2
бодова: 16
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
23.11.2019. у 10:00 Електротехничка школа "Стари Град", Београд дана: 1
бодова: 8
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 ОШ "Петар Петровић Његош", Врбас дана: 1
бодова: 8
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
23.11.2019. у 09:00 ОШ "Мика Антић" Црвено барјакче 6, Београд дана: 1
бодова: 8
11

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 ОШ "Др Драгиша Мишовић", Булевар Вука Караџића 1, Чачак дана: 1
бодова: 8
859

TEAM – Together Everyone Achieves More

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 ОШ "Др Драгиша Мишовић", Булевар Вука Караџића 1, Чачак дана: 1
бодова: 8
868

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Непосредно
23.11.2019. у 09:30 ОШ "Др Драгиша Мишовић", Булевар Вука Караџића 1, Чачак дана: 1
бодова: 8
125

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Непосредно
24.11.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Шабац дана: 1
бодова: 8
692

„Са Пепељугом око света – Пројектно планирање у вртићу”

Непосредно
24.11.2019. у 09:00 Предшколска установа "Радосно детињство", Павла Симића 9, Нови Сад дана: 1
бодова: 8
764

Вртић као центар добре комуникације

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 ПУ "Ђулићи", вртић Ђурђевак, насеље Краљевића бб, Зајечар дана: 1
бодова: 8
318

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац дана: 1
бодова: 8
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица дана: 1
бодова: 8
849

Савремене методе у настави српског језика и књижевности 2

Непосредно
24.11.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
682

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Непосредно
24.11.2019. у 09:00 ПУ Милица Ножица, вртић Видра, Сувоборска бб, Ваљево дана: 1
бодова: 8
531

Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 РЦ Ужице, Немањина 52, Ужице дана: 1
бодова: 8
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 СБР "Ивањица", семинар за музичке школе Србије дана: 2
бодова: 16
701

Дете у животно-практичној ситуацији у вртићу

Непосредно
24.11.2019. у 09:00 Београд, ПУ "Савски венац", вртић "Краљица Марија", ул. Милоша Поцерца бр. 6 дана: 1
бодова: 8
185

Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 ОШ "Ђорђе Крстић" Живка Настића Бабе 12, Београд дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
24.11.2019. у 08:00 ПУ " Хабиба Сточевић" Тутин. 7. јула 16. дана: 1
бодова: 8
405

10 дигиталних вештина за наставнике 21. века

Непосредно
24.11.2019. у 10:00 Машинско-електротехничка школа - Параћин, Бранка Крсмановића бб, Параћин дана: 1
бодова: 8
620

„Дидактичке игрице за децу паметнице”

Непосредно
24.11.2019. у 09:00 ПУ "Милоје Милојевић" Рековац дана: 1
бодова: 8
463

Како лако до квалитетног учења

Непосредно
25.11.2019. у 10:00 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица дана: 1
бодова: 8
396

Како до интерактивног софтвера у настави

Електронски
25.11.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
392

Веб портали за припрему и реализацију наставе

Електронски
25.11.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 16
87

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Непосредно
26.11.2019. у 09:30 Школа моде и лепоте, Генерала Милојка Лешјанина 23 ,Ниш дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
26.11.2019. у 12:00 ПУ "Драгољуб Удицки" Кикинда, Бранка Радичевића б.б. дана: 1
бодова: 8
926

РЕПАРАТУРA МАШИНСКИХ ДЕЛОВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Непосредно
27.11.2019. у 12:00 Техничка школа Ваљево дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
27.11.2019. у 12:00 ОШ "Свети Сава", Попучке дана: 2
бодова: 16
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
28.11.2019. у 10:00 Tехничка школа , Зајечар дана: 1
бодова: 8
813

Пут до успеха на географској олимпијди

Непосредно
29.11.2019. у 12:00 ОШ "СТОЈАН ЖИВКОВИЋ" ТРЊЕЊЕ дана: 2
бодова: 16
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Непосредно
29.11.2019. у 09:00 ОШ "Иво Андрић", Прањани дана: 1
бодова: 8
217

Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установе

Непосредно
29.11.2019. у 09:00 ПУ Нада Наумовић", Саве Ковачевића 30, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Непосредно
29.11.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш дана: 2
бодова: 16
756

„Мој програм је добар” – стратегије у планирању садржаја, активности и окружења које подржавају односе и добробит за дете

Непосредно
29.11.2019. у 10:00 ПУ'' Љубица Вребалов'' Пожаревац дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
29.11.2019. у 13:00 Основна школа „Прота Матеја Ненадовић“ дана: 1
бодова: 8
766

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Непосредно