Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
4

РАЗГОВОР О КЊИЗИ У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У ФУНКЦИЈИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Непосредно
20.09.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање, Лесковачки одред 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
20.09.2019. у 11:00 ОШ " Ратко Павловић" Ратково дана: 2
бодова: 16
637

НАСТАВНИК КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ, КОМПЕТЕНТНИ И АУТОНОМНИ ПРАКТИЧАР

Непосредно
20.09.2019. у 10:00 Прва основна школа, Карађорђева 122, Ваљево дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
20.09.2019. у 12:00 ОШ "Владимир Назор" Ђурђин дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
20.09.2019. у 10:00 Економско - трговинска школа "Књаз Милош", Горњи Милановац дана: 2
бодова: 16
575

Стратегије коришћења наставних садржаја у настави/учењу

Непосредно
20.09.2019. у 09:00 Техничка школа, Младеновац дана: 3
бодова: 24
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
20.09.2019. у 12:00 ОШ "Мирослав Антић" Ниш; Књажевачка 156 Ниш дана: 2
бодова: 16
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
21.09.2019. у 10:00 ОШ " Бранко Радичевић" ул. Боре Станковића бр. 40 , Владичин Хан дана: 2
бодова: 16
625

Гугл диск у школи

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 ОШ "Свети Сава", Букурешка бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
12

(Не)видљиво васпитање – углед, атмосфера и идентитет школе у функцији васпитања ученика

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Основна музичка школа "Невена Поповић" Гроцка, Булевар револуције 19 дана: 2
бодова: 16
98

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
120

Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи

Непосредно
21.09.2019. у 10:00 Правно пословна школа, Светогорска 48, Београд дана: 2
бодова: 16
978

ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Зрењанин, Трг Слободе 7 Муз.школа ''Ј.Маринковић'' дана: 1
бодова: 8
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 ОШ "Сава Жебељан", Маршала Тита 8, Црепаја дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
21.09.2019. у 08:00 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
21.09.2019. у 08:00 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
509

Обележавање значајних датума у настави

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 OŠ "22. oktobar" Surčin дана: 2
бодова: 16
158

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
74

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
104

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Косовска Митровица дана: 1
бодова: 8
599

УЧИМО БРЗО И ЛАКО, ЈЕР ЗНАМО КАКО

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 ОШ "Јефимија", Краља Милутина 3, Обреновац дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
21.09.2019. у 10:00 ПУ "Дечја радост" Панчево дана: 1
бодова: 8
407

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 ОШ Стеван Чоловић - Ариље дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 МШ "Др Милоје Милојевић", Кнеза Милоша 5, Крагујевац дана: 3
бодова: 24
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Институт за модерно образовање, Масарикова 5, Београд дана: 1
бодова: 8
736

Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Предшколска установа "Наше чедо", Бежанијска 18, Земун дана: 2
бодова: 16
899

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Tехничка школа ГСП, Радослава Грујића 2, Београд дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Земун, ОШ Бранко Пешић, Светотројчина 4 дана: 2
бодова: 16
683

Позориште за најмлађе

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 ПУ "Каја" Љиг дана: 1
бодова: 8
469

КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Непосредно
21.09.2019. у 10:00 ОШ "Петар Тасић" ул. Влајкова 24, Лесковац дана: 1
бодова: 8
178

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО и ИОП)

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Земун, ОШ Раде Кончар, Златиборска 44 дана: 2
бодова: 16
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
21.09.2019. у 10:00 Регионални цемтар Смедерево Горанска бб, Смедерево дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 Основна школа Стоја Марковић Штрпце дана: 1
бодова: 8
725

Плесом до здравог тела и духа (дидактичко-методичке могућности плесних активности у функцији унапређивања васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста)

Непосредно
21.09.2019. у 09:00 ПУ “Полетарац”, Омладинска бр.3, Коцељева дана: 1
бодова: 8
144

Са стресом је лако ако знаш како

Непосредно
22.09.2019. у 09:00 ПУ "Дечја радост" Панчево дана: 1
бодова: 8
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Непосредно
22.09.2019. у 09:00 Основна школа Стоја Марковић Штрпце дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
22.09.2019. у 09:00 Рума, ОШ "Душан Јерковић" дана: 1
бодова: 8
84

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Непосредно
22.09.2019. у 09:00 Рума, ОШ "Душан Јерковић" дана: 1
бодова: 8
958

Семинар за диригенте – од традиционалног ка иновативном

Непосредно
22.09.2019. у 09:00 Неготин, Дом културе, Уметничка школа дана: 1
бодова: 8
305

Школа будућности: Креативне лекције

Електронски
23.09.2019. у 11:00 недеља: 4
бодова: 22
608

Чланак по чланак, проблем по проблем до решења

Непосредно
23.09.2019. у 09:00 Основна школа Стоја Марковић Штрпце дана: 1
бодова: 8
296

Нова е-школа

Електронски
23.09.2019. у 11:00 недеља: 4
бодова: 25
195

Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Непосредно
24.09.2019. у 10:00 Основна музичка школа "Вук Караџић", Генерала Јуришића, Лозница дана: 2
бодова: 16
608

Чланак по чланак, проблем по проблем до решења

Непосредно
24.09.2019. у 09:00 Основна школа Стоја Марковић Штрпце дана: 1
бодова: 8
250

Научи, победи страх и адекватно укажи прву помоћ када је детету неопходна – Превенција повреде главе, екстремитета и вратног дела кичме код деце и прва помоћ код епилептичних напада и гушења, модул 2

Непосредно
25.09.2019. у 09:00 Београд,Пу "Чукарица" дана: 1
бодова: 8
167

Школска медијација у мултиетничким и мултикултуралним срединама

Непосредно
27.09.2019. у 09:00 Oсновна школа "Здравко Челар", Челарево дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
27.09.2019. у 10:00 ОШ "Стана Бачанин" Лешак дана: 3
бодова: 24
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
27.09.2019. у 10:00 ОШ ''Јован Јовановић Змај'' Малча дана: 3
бодова: 24
662

Растимо уз плес

Непосредно
27.09.2019. у 16:00 Предшколска установа " Дечија радост " , Змај Јовина 61 ,Ириг дана: 3
бодова: 20
637

НАСТАВНИК КАО ПРОФЕСИОНАЛНИ, КОМПЕТЕНТНИ И АУТОНОМНИ ПРАКТИЧАР

Непосредно
27.09.2019. у 10:00 Прва основна школа, Карађорђева 122, Ваљево дана: 1
бодова: 8
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
27.09.2019. у 12:00 Економско-трговинска школа, Есперанто бб, 17 500 Врање дана: 3
бодова: 24
400

Пројектна настава

Непосредно
27.09.2019. у 09:00 Жабаљ дана: 2
бодова: 16
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
27.09.2019. у 12:00 Основна школа "Вук Караџић" Сремчица, Школска 4 дана: 1
бодова: 8
725

Плесом до здравог тела и духа (дидактичко-методичке могућности плесних активности у функцији унапређивања васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста)

Непосредно
27.09.2019. у 12:00 Pu,,Poletarac,, Ul.Omladinska bb, Ljubovija дана: 1
бодова: 8
483

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
27.09.2019. у 09:00 ОШ ''Јован Цвијић'', Сирча - Краљево, Сирча бб дана: 2
бодова: 16
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
27.09.2019. у 12:00 ОШ "Петар Николић" , Самаила бб, 36202 Краљево дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
27.09.2019. у 12:00 ОШ "Јошаница" , Лукаре бб, Нови Пазар дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
27.09.2019. у 12:00 Медицинска школа "Др Андра Јовановић“, Цара Душана 9, Шабац дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
27.09.2019. у 12:00 Пољопривредна школа, Архитекте Брашована 1, Вршац, дана: 3
бодова: 24
720

НТЦ систем учења – развој укупних способности детета

Непосредно
27.09.2019. у 09:00 Бечеј дана: 3
бодова: 22
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
27.09.2019. у 09:00 Предшколска установа "Вукица Митровић", Лесковац дана: 1
бодова: 8
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
27.09.2019. у 12:00 Техничка школа са домом ученика "Милентије Поповић" Црна Трава дана: 1
бодова: 8
945

Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и уметности

Непосредно
27.09.2019. у 10:00 РЦ Ниш, Париске Комуне бб дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
27.09.2019. у 14:00 ОШ Филип Вишњић- Моровић дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
27.09.2019. у 14:00 Техничка школа "Сава Мунћан" Бела Црква дана: 2
бодова: 16
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић" Пландиште дана: 2
бодова: 16
680

Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 Вртић "Бамби", Брегалничка бб, Бачка Паланка дана: 2
бодова: 16
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 Основна школа "Петар Кочић" Темерин, Народног фронта 80 дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Ступанца 15, Железник, Београд дана: 3
бодова: 24
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 ОШ "Мара Јанковић", Трг палих бораца 1, Кусић дана: 1
бодова: 8
134

Подршка образовно-васпитним установама за квалитетнију заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 2
бодова: 16
479

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 Вртић "Цицибан", Кнеза Милоша 21а, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
28.09.2019. у 08:00 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
599

УЧИМО БРЗО И ЛАКО, ЈЕР ЗНАМО КАКО

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Лесковац, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 Краљево, ОШ "Чибуковачки партизани" дана: 1
бодова: 8
487

Методе/технике и веб алати у настави усмереној на исходе

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 ОШ "Здравко Гложански", Доситејева 4, Бечеј дана: 1
бодова: 8
31

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 ТУШ Тоза Драговић - Крагујевац дана: 1
бодова: 8
538

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ-а

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице дана: 1
бодова: 8
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 ОШ "Раде Дранинац", Дванаестог октобра 13, Београд дана: 2
бодова: 16
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
28.09.2019. у 08:00 ОШ "Никола Тесла", Др Миливоја Петровића 6, Београд дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 ОШ "Љуба Нешић", Зајечар дана: 1
бодова: 8
224

Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 ОШ "Рада Миљковић", Кнеза Лазара ББ, Јагодина дана: 2
бодова: 16
652

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 ПУ Дизниленд, Драгана Ракића 10ц, Земун дана: 2
бодова: 16
555

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ћирила и Методија 2, Ниш дана: 1
бодова: 8
725

Плесом до здравог тела и духа (дидактичко-методичке могућности плесних активности у функцији унапређивања васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста)

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 PU,,Slava Ković,, Ul.Janka Veselinović br.3 Bogatić дана: 1
бодова: 8
68

Претпоставке успешне наставе

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић", Краља Петра 10, Мали Зворник дана: 1
бодова: 8
116

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 Лазаревац, ОШ "Дуле Караклајић" дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 Лазаревац, ОШ "Дуле Караклајић" дана: 1
бодова: 8
504

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 Лазаревац, ОШ "Војислав Вока Савић" дана: 1
бодова: 8
681

Подстицајно окружење у вртићу

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9, Вртић Венди дана: 1
бодова: 8
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

Непосредно
28.09.2019. у 09:30 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац дана: 2
бодова: 16
807

Интерфејс, роботика и предузетништво у настави

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 Основна школа "Јосиф Панчић" Пожешка бр. 52 Београд Чукарица дана: 1
бодова: 8
28

Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 Нови Сад, Историјски архив, Филипа Вишњића 2а дана: 2
бодова: 13
124

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 ОШ "Јован Јовановић Змај", Валентова 3, Хајдучица дана: 1
бодова: 8
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 ОШ "Ратко Вукићевић" Ниш; Ратка Вукићевића 5 Ниш дана: 2
бодова: 16
743

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционално развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 Предшколска установа ,,Наша радост" , вртић ,,Шумица", ул. Банијска бб,Суботица дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 Предшколска установа "Вукица Митровић", Лесковац дана: 1
бодова: 8
731

Помози ми да урадим сам, Унапређење квалитета дечјег учења и развоја путем ручно израђених дидактичких материјала

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 ПУ "Звездара" Београд дана: 2
бодова: 16
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 ОШ"Бранко Радичевић"Моша Пијаде 31 Бор дана: 1
бодова: 8
121

Ми и они други

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 Савремена галерија Суботица дана: 3
бодова: 24
243

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ – ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ДРОГЕ

Непосредно
28.09.2019. у 12:00 Техничка школа са домом ученика "Милентије Поповић" Црна Трава дана: 1
бодова: 8
336

Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 Пријепољска гимназија дана: 2
бодова: 16
672

Компас за учење

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" вртић "Маслачак", Народног фронта 42 дана: 1
бодова: 8
153

Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 ОШ ''Милош Црњански'', Трг светог Саве 4, Жабаљ дана: 1
бодова: 8
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 ОШ "Војислав Вока Савић" Лазаревац дана: 1
бодова: 8
76

Развијање социјалних вештина у школи

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 ОШ "Војислав Вока Савић" Лазаревац дана: 1
бодова: 8
547

Предузетништво у настави

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 ОШ "Војислав Вока Савић" Лазаревац дана: 1
бодова: 8
152

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 ОШ "Јован Дучић", Роћевићи 146, Роћевићи, Краљево дана: 1
бодова: 8
246

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Непосредно
28.09.2019. у 09:00 ШОСО "Милан Петровић" са домом ученика Нови Сад, објекат у Јеврејској 26 дана: 3
бодова: 24
394

Интернет технологије у служби наставе

Електронски
28.09.2019. у 09:00 недеља: 3
бодова: 20
47

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Електронски
28.09.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 30
718

Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Непосредно
28.09.2019. у 10:00 PU Radosno detinjstvo дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
29.09.2019. у 10:00 ОШ "Стеван Немања", Стењевац дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Непосредно
29.09.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб дана: 1
бодова: 8
504

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Непосредно
29.09.2019. у 10:00 Лазаревац, ОШ "Војислав Вока Савић" дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
29.09.2019. у 09:00 ОШ ''Нови Београд'', Народних хероја 12, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
252

Плесић антистресић – антистрес радионица за децу предшколског узраста

Непосредно
29.09.2019. у 09:00 Београд,Пу "Чукарица" дана: 1
бодова: 8
739

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Непосредно
29.09.2019. у 09:00 Предшколска установа "Вукица Митровић", Лесковац дана: 1
бодова: 8
63

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Непосредно
29.09.2019. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић"Моша Пијаде 31 Бор дана: 1
бодова: 8
672

Компас за учење

Непосредно
29.09.2019. у 09:00 ПУ "Радосно детињство" вртић "Маслачак", Народног фронта 42 дана: 1
бодова: 8
718

Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Непосредно
29.09.2019. у 09:00 PU Radosno detinjstvo дана: 1
бодова: 8
718

Наш вртић гради добре односе – подршка развоју на темељу грађења односа

Непосредно
30.09.2019. у 09:00 PU Radosno detinjstvo дана: 1
бодова: 8
647

Управљање и организација времена – основа за успешан рад запослених и установе

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 3
бодова: 24
632

Креирање и модерација обука

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
644

Сараднички троугао наставник, ученик, родитељ – интернет учионица

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
592

Употреба онлајн игара у настави

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
156

Управљање тимовима

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
838

Творба речи у настави српског језика

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
623

Језичка култура на интернету

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
636

Настава у облаку

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
343

Активно оријентисана настава математике

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 30
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
415

Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
784

Дигитални атлас

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
904

Дигитални маркетинг у економији, угоститељству и туризму

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
01.10.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
04.10.2019. у 12:00 Гимназија Лесковац, Косте Стаменковића 15 , Лесковац, дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
04.10.2019. у 12:00 ОШ "Божо Томић“, Пријевор, Чачак дана: 3
бодова: 24
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
04.10.2019. у 12:00 Основна школа "Вук Караџић" Сремчица, Школска 4 дана: 1
бодова: 8
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
04.10.2019. у 12:00 Електротехничка школа "Михајло Пупин“,Футошка улица 17, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
04.10.2019. у 12:00 ОШ "Хајдук Вељко", Трг Слободе 8 , Штублик, дана: 3
бодова: 24
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Непосредно
04.10.2019. у 12:00 ОШ "Милутин Смиљковић“, Винарце, Лесковац дана: 3
бодова: 24
206

Неуропсихологија – дијагностика и добра пракса приступа деци/ученицима са сметњама у развоју и учењу

Непосредно
04.10.2019. у 16:00 Subotica дана: 2
бодова: 16
789

Зоо-еко радионица

Непосредно
04.10.2019. у 11:00 Департман за биологију и екологију, ПМФ Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 2 дана: 1
бодова: 8
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
05.10.2019. у 09:00 ОШ "Ђура Јакшић" , Панчево дана: 2
бодова: 16
545

Прати, процени и објективно оцени

Непосредно
05.10.2019. у 09:00 ОШ ''Трива Витасовић Лебарник'' Лаћарак дана: 1
бодова: 8
181

Лутка у настави и инклузивном процесу

Непосредно
05.10.2019. у 10:00 ОШ ''др Драган Херцог'', Војводе Миленка 33, Београд дана: 1
бодова: 8
752

„Значај дечје игре и материјала за игру”

Непосредно
05.10.2019. у 09:30 Вртић "Кременко", Ул. Иве Лоле Рибара бр.1, Старчево дана: 1
бодова: 8
806

ЕКО-АЗБУКА за боље сутра

Непосредно
05.10.2019. у 10:00 ОШ "Љуба Ненадовић", Жарково, Београд дана: 2
бодова: 16
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Непосредно
05.10.2019. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
259

Емоционална интелигенција као фактор заштите и унапређења менталног здравља

Непосредно
05.10.2019. у 09:00 Обреновац дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
05.10.2019. у 09:00 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун, Београд дана: 3
бодова: 24
618

Примена мотивационих техника у настави

Непосредно
05.10.2019. у 10:00 Техничка школа Уб, Вука Караџића 15 дана: 1
бодова: 8
221

Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета Историја

Непосредно
05.10.2019. у 10:00 ОШ "Јован Цвијић", Његошева 20, Лозница дана: 1
бодова: 8
28

Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Непосредно
05.10.2019. у 09:00 Нови Сад, Канцеларија ОПЕНС-а, Лазе Телечког 2 дана: 2
бодова: 13
622

Јавни говор – технике излагачке писмености

Непосредно
05.10.2019. у 09:00 ош "Соња Маринковић" дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
05.10.2019. у 10:00 OШ "Бранко Радичевић, Рудничка 12, Голубац дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
05.10.2019. у 09:00 ОШ "Младост" Нови Београд дана: 1
бодова: 8
152

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Непосредно
05.10.2019. у 09:00 ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87, Панчево дана: 1
бодова: 8
246

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Непосредно
05.10.2019. у 09:00 ПУ"Радосно детињство" Нови Сад, Вртић "РазличК", Народног Фронта 45 Нови Сад дана: 3
бодова: 24
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
05.10.2019. у 09:00 Гимназија ''Јосиф Панчић'', Бајина Башта, Вука Караџића 32 дана: 1
бодова: 8
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Непосредно
06.10.2019. у 10:00 Гимназија ''Сава Шумановић'', Лазе Костића 2, Шид дана: 1
бодова: 8
193

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Непосредно
06.10.2019. у 09:00 ОШ "Васа Живковић", Карађорђева 87, Панчево дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Непосредно
06.10.2019. у 09:00 Гимназија ''Јосиф Панчић'', Бајина Башта, Вука Караџића 32 дана: 1
бодова: 8
1013

Примена ИКТ у настави физичког васпитања

Електронски
07.10.2019. у 09:00 недеља: 4
бодова: 26
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
11.10.2019. у 09:00 ОШ "Михајло Младеновић Сеља" , Дудовица дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
12.10.2019. у 10:00 ОШ " Бора Станковић", Кленике бб, Бујановац дана: 2
бодова: 16
75

Развијање самопоуздања као подстицаја квалитетних интерперсоналних односа код деце/ученика у предшколској установи и основној школи

Непосредно
12.10.2019. у 10:00 ОШ "Наталија Нана Недељковић", Октобарских жртава 146, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
843

Међупредметне компетенције: корелација у настави српског и енглеског језика

Непосредно
12.10.2019. у 10:00 Крагујевац, ОШ "19. октобар" дана: 1
бодова: 8
143

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Непосредно
12.10.2019. у 09:00 ОШ "Милоје Симовић", Драгобраћа бб, Крагујевац дана: 1
бодова: 8
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
12.10.2019. у 09:00 ОШ "Здравко Гложански", Доситејева 4, Бечеј дана: 1
бодова: 8
510

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Непосредно
12.10.2019. у 09:00 ОШ "Бановић Страхиња", Чукарица, Београд дана: 1
бодова: 8
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
12.10.2019. у 09:00 ОШ "Војислав Вока Савић", Доситеја Обрадовића 4, Лазаревац дана: 3
бодова: 24
968

ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ

Непосредно
12.10.2019. у 10:00 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд дана: 1
бодова: 8
183

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Непосредно
12.10.2019. у 09:00 Техноарт Београд - школа за машинство и уметничке занате, Светог Николе 39 дана: 2
бодова: 16
175

Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње – стратегије прилагођавања приступа и наставе

Непосредно
12.10.2019. у 09:00 Нови Сад, Техничка школа "Милева Марић Ајнштајн", Гагаринова 1 дана: 2
бодова: 16
496

Мотивација и психолошки принципи учења

Непосредно
12.10.2019. у 09:00 Панчево, Гимназија "Урош Предић", Игњата Барајевца 5 дана: 2
бодова: 16
802

Хидробиолошки практикум

Непосредно
12.10.2019. у 09:30 Департман за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Трг Доситеја Обрадовића бр. 2, Нови Сад дана: 2
бодова: 16
121

Ми и они други

Непосредно
12.10.2019. у 09:00 Економски факултет у Суботици, Одељење у Бујановцу, Карађорђа Петровића бб, Бујановац дана: 3
бодова: 24
767

Кућа пријатељства – породица у вртићу

Непосредно
12.10.2019. у 09:00 Вртић ,, Детелина са четири листа.. ул. Калмана Ланга 2, Нови Сад дана: 3
бодова: 24
843

Међупредметне компетенције: корелација у настави српског и енглеског језика

Непосредно
13.10.2019. у 09:00 Крагујевац, ОШ "Живадинка Дивац" дана: 1
бодова: 8
662

Растимо уз плес

Непосредно
18.10.2019. у 16:00 ППУ "Паметни патуљак" , Арчибалда Рајса 16, Београд дана: 3
бодова: 20
573

Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку

Непосредно
19.10.2019. у 10:00 ОШ "Свети Сава" , Булевар деспота Стефана 40, Велика Плана дана: 2
бодова: 16
64

Превентивне активности у установи – стоп дискриминацији

Непосредно
19.10.2019. у 09:00 ОШ "Доситеј Обрадовић", Опово дана: 1
бодова: 8
1151

Комуникацијске вештине наставника – тимски рад и међупредметна сарадња

Непосредно
19.10.2019. у 09:00 Гимназија, Доситејева 44, Краљево дана: 1
бодова: 8
251

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Непосредно
19.10.2019. у 09:00 Основна школа "Павле Поповић", Вранић, Трг палих бораца 3 дана: 2
бодова: 16
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
19.10.2019. у 09:00 ОШ "Браћа Јерковић", Стјепана Ступанца 15, Железник, Београд дана: 3
бодова: 24
980

ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА

Непосредно
19.10.2019. у 10:00 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд дана: 2
бодова: 16
150

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Непосредно
19.10.2019. у 09:00 ОШ "Ђорђе Малетић", Маршала Тита 1, Јасеново дана: 1
бодова: 8
469

КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Непосредно
19.10.2019. у 10:00 ОШ "1.Мај" ул.Влајковци бб, Влајковци дана: 1
бодова: 8
308

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Непосредно
19.10.2019. у 09:00 ОШ Бранко Ћопић, Раковица дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
19.10.2019. у 10:00 ЦСУ Крушевац, Балканска 63, Крушевац дана: 1
бодова: 8