Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
835

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВА НОРМА

Непосредно
28.05.2020. у 08:00 Матица српска, Улица Матице српске 1, Нови Сад дана: 2
бодова: 8
835

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЊЕГОВА НОРМА

Непосредно
28.05.2020. у 08:00 Матица српска, Улица Матице српске 1, Нови Сад дана: 2
бодова: 8
1005

Физичко вежбање и здравље деце и одраслих

Непосредно
30.05.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
30.05.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Електронски
01.06.2020. у 10:00 недеља: 4
бодова: 32
591

Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе

Електронски
02.06.2020. у 16:00 недеља: 3
бодова: 10
616

Обука за примену теста ТИП-1

Непосредно
02.06.2020. у 11:00 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд дана: 2
бодова: 14
494

Може то и боље – конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Непосредно
06.06.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда дана: 1
бодова: 8
571

Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Непосредно
06.06.2020. у 09:00 Економско-трговинска школа Косовска Митровица дана: 2
бодова: 16
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
07.06.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
616

Обука за примену теста ТИП-1

Непосредно
08.06.2020. у 11:00 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић", Крунска 8, Београд дана: 2
бодова: 14
571

Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Непосредно
08.06.2020. у 09:00 Економско-трговинска школа Косовска Митровица дана: 2
бодова: 16
15

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Непосредно
10.06.2020. у 10:00 Дом ученика средњих школа "Милутин Миланковић", Београд, Здравка Челара 16 дана: 3
бодова: 24
462

Како да наставник постане добар говорник

Непосредно
10.06.2020. у 09:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
781

Ефикасна комуникација у предшколској установи

Непосредно
13.06.2020. у 09:00 ПУ Дечја радост Свилјанац дана: 1
бодова: 8
604

Функционална знања – пут ка успеху

Непосредно
13.06.2020. у 10:00 Смедерево, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању дана: 1
бодова: 8
781

Ефикасна комуникација у предшколској установи

Непосредно
14.06.2020. у 09:00 Пу Дечја радост Свилајнац дана: 1
бодова: 8
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Непосредно
20.06.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
20

Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља

Непосредно
21.06.2020. у 10:00 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 1
бодова: 8
72

Програм позитивног понашања у школи

Непосредно
23.06.2020. у 10:00 Коцељева, Средња школа дана: 1
бодова: 8
107

Заједничким снагама до школе као демократске заједнице

Непосредно
24.06.2020. у 09:30 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац дана: 2
бодова: 16