Најављени програми у наредних 30 дана
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Време одржавања Место Трајање
# К П Програм Време одржавања Место Трајање
807

Интерфејс, роботика и предузетништво у настави

Непосредно
28.06.2019. у 09:00 Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Бул. Ослобођења бр. 37 Нови Сад дана: 1
бодова: 8
334

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Непосредно
28.06.2019. у 09:00 XII београдска гимназија, Војводе Степе 82, Београд дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Непосредно
28.06.2019. у 09:00 OШ Исидора Секулић Шајкаш дана: 2
бодова: 16
700

Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр.4 дана: 1
бодова: 8
139

Рад са тешким родитељима

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 Школа за машинство и уметничке занате "Техноарт Београд", Светог Николе 39, Београд дана: 2
бодова: 16
235

Прва помоћ – Сачувајмо живот

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 ПУ ''Наша Радост'', Браће Вуксановића бр.20, Блаце дана: 2
бодова: 16
76

Развијање социјалних вештина у школи

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 Барич, ОШ "14.октобар" дана: 1
бодова: 8
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Непосредно
29.06.2019. у 09:00 ОШ " Ратко Павловић" Ратково дана: 2
бодова: 16
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 ОШ "Дуде Јовић", Жабари дана: 2
бодова: 16
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Непосредно
29.06.2019. у 09:00 OШ" Милоје Чиплић", Титова 6,Нови Бечеј дана: 2
бодова: 16
66

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Непосредно
29.06.2019. у 09:00 Beograd, Rakovica, Miška Kranjca 17 дана: 1
бодова: 8
437

Електронски портфолио наставника и ученика

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 Хемијско - технолошка школа , ул. Моше Пијаде бб, Врање дана: 1
бодова: 8
444

Израда електронског наставног материјала

Непосредно
29.06.2019. у 09:00 Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Бул. Ослобођења бр. 37 Нови Сад дана: 2
бодова: 16
126

Не можеш све сам! – Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику који има проблем

Непосредно
29.06.2019. у 08:00 Основна школа "Јован Јовановић Змај" Сремска Каменица, Школска бр. 3 дана: 2
бодова: 16
452

Интегрисана амбијентална настава

Непосредно
29.06.2019. у 10:00 ОШ "Рудовци", Рудовци дана: 1
бодова: 8
141

Решавање конфликта путем педагошке комуникације – технике за боље бављење собом, другима и међусобним односима у конфликтима

Непосредно
29.06.2019. у 09:00 Отворена просветна иницијатива Јагодина дана: 2
бодова: 16
215

Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици

Непосредно
30.06.2019. у 10:00 ОШ "Матко Вуковић", Суботица дана: 2
бодова: 16
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
30.06.2019. у 10:00 ОШ "Сава Шумановић",Добановачки пут 107,Земун дана: 1
бодова: 8
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Непосредно
01.07.2019. у 09:00 Машинска школа "Космај", Сопот дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Непосредно
01.07.2019. у 09:00 ОШ "Бранко Радичевић" Брестовац, ул. Вука Караџића 1, Брестовац дана: 1
бодова: 8
548

Предузетништво – од идеје до реализације

Непосредно
01.07.2019. у 09:00 ОШ"Драгиша Мишовић" дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Непосредно
01.07.2019. у 08:00 ОШ "Радивоје Поповић" Земун дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Непосредно
01.07.2019. у 10:00 ОШ "Станоје Миљковић", М.Тита 199, Брестовац дана: 2
бодова: 16
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
02.07.2019. у 09:00 Пољопривреднa школa са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја. 54 , Вањево дана: 1
бодова: 8
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
02.07.2019. у 10:00 ОШ "Јован Поповић", Маријане Грегоран 62, Београд дана: 3
бодова: 24
140

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Непосредно
02.07.2019. у 10:00 ОШ "Олга Петров", Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Непосредно
02.07.2019. у 10:00 Центар за стручно усавршавање Крушевац дана: 1
бодова: 8
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Непосредно
03.07.2019. у 09:00 Пољопривреднa школa са домом ученика "Ваљево", Владике Николаја. 54 , Ваљево дана: 1
бодова: 8
48

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

Непосредно
03.07.2019. у 10:00 Медицинска школа Краљево, Доситејева 46 дана: 3
бодова: 24
647

Управљање и организација времена – основа за успешан рад запослених и установе

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 3
бодова: 24
784

Дигитални атлас

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
291

Групни рад и интердисциплинарност са применом веб алата

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
864

Настава енглеског језика заснована на интердисциплинарном приступу

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
355

Настава математике са употребом информационо-комуникационих технологија

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 30
298

Основе веб дизајна – креативни начин за развој ученика

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
302

ПрограмИграње – програмирање игре и играње програмирањем

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
273

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
838

Творба речи у настави српског језика

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
267

Игролико учење путем рачунара

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
948

Музика уз помоћ рачунара

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
428

Дигиталне приче и бајке

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
434

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
433

Добра припрема за час, успешан час

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 32
563

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
848

Развој саморегулисаног учења кроз наставу српског језика

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
581

Тестови знања – водич за израду и примену

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 38
592

Употреба онлајн игара у настави

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
418

Веб алатима до интерактивне наставе

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
420

Видео лекције – наставна средства савременог образовања

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 37
59

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
738

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
627

Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
161

Хумана школа – школа као животна заједница

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
623

Језичка култура на интернету

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
630

Интернет учионица

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
632

Креирање и модерација обука

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
636

Настава у облаку

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 34
644

Сараднички троугао наставник, ученик, родитељ – интернет учионица

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
146

Савладавање меких вештина у релацији наставник – ученик – родитељ унутар установа

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 36
646

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 4
бодова: 32
156

Управљање тимовима

Електронски
03.07.2019. у 00:00 недеља: 5
бодова: 40
404

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Непосредно
03.07.2019. у 09:00 МШ "Даворин Јенко", Мишка Крањца 7, Београд дана: 3
бодова: 24
492

Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба

Непосредно
03.07.2019. у 09:00 Гимназија Врњачка Бања дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Непосредно
03.07.2019. у 09:30 ОШ "Кнез Сима Марковић", Барајево дана: 1
бодова: 8
176

Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Непосредно
04.07.2019. у 09:00 Техничка школа за дизајн коже - Београд, Војислава Илића 88, Београд дана: 2
бодова: 12
578

Тематски дан – наставник практичар и истраживач

Непосредно
04.07.2019. у 10:00 Кривељ, ОШ "Ђура Јакшић" дана: 1
бодова: 8
199

Инклузија од теорије до праксе 2

Непосредно
04.07.2019. у 10:00 Гимназија, Зајечар дана: 2
бодова: 16
171

„Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (1. део)

Непосредно
05.07.2019. у 10:00 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 дана: 3
бодова: 20
85

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА – оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Непосредно
05.07.2019. у 10:00 Београд, УГ,,Тим Психокод", Краља Милутина 46/17 дана: 3
бодова: 22
934

Управљање и програмирање КУМА типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D (струг/глодалица)

Непосредно
05.07.2019. у 09:00 Политехника - школа за нове технологије дана: 3
бодова: 24
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Непосредно
06.07.2019. у 09:00 ОШ "Милунка Савић" Витановац дана: 1
бодова: 8
166

Школа – добро место за рад: Родна равноправност у образовању и разлози за акцију

Непосредно
06.07.2019. у 11:00 Hotel Norcev, Fruška gora, Iriški Venac дана: 1
бодова: 8
166

Школа – добро место за рад: Родна равноправност у образовању и разлози за акцију

Непосредно
07.07.2019. у 09:00 Hotel Norcev, Fruška gora, Iriški Venac дана: 1
бодова: 8
339

Мултимедијални садржаји у функцији образовања

Непосредно
12.07.2019. у 10:00 ОШ "Краљ Александар Први" Горњи Милановац дана: 3
бодова: 24
719

Неговање вредности у међуљудским односима

Непосредно
18.07.2019. у 09:00 Predškolska ustanova "Radosno detinjstvo", vrtić "Biberče", Vojvode Mišića bb, Futog дана: 1
бодова: 8