Где живи даровитост? Креативни поступци и технике за подстицање даровитости код деце предшколског узраста

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1213

не

Удружење васпитача Војводине

Радмила Петровић 0646422642 petrovicradmila57@yahoo.com

Даница Веселинов, Весна Радовановић

Даница Веселинов, Весна Радовановић

П4

К1, К4

Оснаживање компетенција практичара за подстицање даровитости и креативности деце предшколског узраста употребом креативних поступака и техника.

Проширивање знања практичара о даровитости и њеним специфичностима; јачање компетенција за препознавање даровитости деце и њено подстицање; оснаживање компетенција у разумевању четири главна аспекта креативности: креативна личност, креативни процес, креативни миље (социјални контекст), креативни производ; јачање компетенција за употребу техника за подстицање креативности и дивергентне продукције (оригиналности, флуентности, флексибилности и удаљених асоцијација, осетљивости за проблеме); јачање компетенција за осмишљавање креативних техника и њихову употребу у учењу кроз игру: Можемо и другачије, где је крај? Суперхерој или Наполеон техника; Мапе ума; Јачање компетенција за осмишљавање стимулативног окружења које подстиче даровитост.

Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи.

Где можемо пронаћи даровитост? (Не)скривена креативност – пронађимо је. Креативни миље за подстицање даровитости. Мапирај/дизајнирај – креативни поступци и технике за подстицање даровитости.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

румунски

_

не

1500,00 динара Цена укључује надокнаду за реализаторе. Посебно плаћање радног материјала и путних трошкова за реализаторе.