Партнерство са породицом – јачање капацитета запослених у васпитно образовном раду раду за развијање партнерских односа са породицом

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1212

не

Удружење васпитача Новог Сада

Никица Скорић 063584880 nikicaskoric@gmail.com

Весна Вучковић, Дуња Скорић, Јасна Ивановић, Љиљана Карделис, Никица Скорић

Весна Вучковић, Дуња Скорић, Јасна Ивановић, Љиљана Карделис, Никица Скорић

П8

К2

Јачање компетенција запослених у васпитно-образовним установама у развијању партнерских односа са породицом.

Едукација и подизање нивоа компетентности васпитно-образовног кадра за партнерске односе са родитељима; Унапређивање сарадничких у партнерске односе са породицом; Развијање вештина планирања и примене различитих техника за унапређивање партнерства са породицом; Унапређивање комуникацијских вештина запослених у во Раду;

Наставник разредне наставе. Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).

Различите улоге и перспективе васпитача и родитеља у односу на дете. Комуникацијски стилови. Партнерство са породицом. Приказ добре праксе: „Клуб родитеља и васпитача Веселог вртића“. Партнерство у пракси.

30

1 дан (7 сати) дана (укупно време рада: мин.)

словачки

српски

не

2500,00 РСД нето по учеснику плус путни трошкови реализатора.