Новине у правопису, граматици и лексици румунског језика и њихова примена у настави на румунском језику

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1211

да

Основна школа „Први мај“

Петар Гланда 0602442400 petru_glanda@yahoo.com

Романца Јовановић

Романца Јовановић, Романца Гланда Крачун, Анишоара Царан

П4

К2

оспособити наставнике разредне и предметне наставе да сагледају значај развијања језичке компетенције ученика савладавањем новина у области правописа, граматике и лексике румунског језика усвојених од стране Института за лингвистику Румунске академије наука и уметности 2021.године и унапредити квалитет наставе применом нових језичких правила у румунском књижевном језику.

- подизати ниво компетенције наставника за извођење наставе на румунском језику уз увођене новина у наставну праксу - упознати наставнике са тренутно актуелним променама у правописним, граматичким и лексичким нормама књижевне варијанте румунског језика; - подстицати наставнике да на креативан начин развијају језичку компетенцију ученика у цеколупној настави на румунском језику и мотивишу ученике да читају књижевна дела и дела из стручне литературе у циљу стицања нових знања, обогаћивања речника и развијања усменог и писаног изражавања на румунском књижевном језику.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа).

Измене у правопису и ортоепији румунског језика. Шта је ново у морфологији румунског језика. Иновације у лексици румунског језика.

140

1 дан (6 сати) дана (укупно време рада: мин.)

румунски

_

да

2000 динара: надокнада предавачима и припрема PowerPoint презентација - 1000 динара обезбеђивање техничке подршке за онлајн извођење програма - 300 динара практикум семинара (анкете, тестови, радни материјал, материјал за реализацију практичких активности у језичким радионицама,) - 500 динара - обезбеђивање сертификата - дневнице реализатора - 100 дин - уверење и друге потврде - 100 динара