Коцкице, карте, уже, падобран – учење кроз игру

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1208

не

Удружење организатора слободних активности

Золтан Секач 0603562669 zoliszekacs@gmail.com

Саболч Бешњи

Саболч Бешњи, Кристина Чаби Секач, Золтан Секач, Естер Тојзан Балди, Акош Тојзан

П3

К1, К2, К3, К4

Представљање игре као ефикасне методе у васпитно-образовном раду.

• Упознати циљну групу са предностима примене игара на часу. • Усвајање теоријског и практичног дела педагогије игара. • Представљање стручног знања са којим су, ради постизања својих педагошких циљева способни да самостално креирају, планирају, организују и остварују комплетан блок игара. • Примена различитих метода, техника и облика рада у наставном процесу ради подизања ефикасности.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа). Наставник изборних и факултативних програма/предмета. Васпитач у предшколској установи. Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).

тема 1: Уводно предавање. Тема 2: Коцке и карте као наставно средство. Тема 3: „Сунђерасте палице“ као реквизит. Тема 4: Падобран као реквизит. Тема 5: Канап као наставни реквизит. Тема 6: Израда описа игара. Тема 7: Сумирање и завршетак обуке.

Мин. Број 12, макс. Број 30.

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

Цена по учеснику је 3000,00 динара. У цену је урачуната накнада за реализаторе односно издавање уверења.