„Фотографија у Годинама узлета – од избора до употребе“

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1207

не

Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци

Споменка Дивљан 0653229588 spomenka.divljan@gmail.com

Бранка Пауновић, Споменка Дивљан

Бранка Пауновић, Споменка Дивљан, Јана Зделар, Мирјана Растовић Келовић, Наташа Вукин, Зорица Зековић, Сандра Сарапа, Сања Риђошић, Данијела Ђурић

П9

К2, К3

Оснаживање полазника за документовање смисленом употребом фотографије.

-разумевање употребне вредности и поруке фотографије у сврху документовања -употреба фотографије као облика медија за креирање културе и грађење односа -употреба фотографије као иновативности у документовању, праћењу, креирању и развијању програма -разумевање значаја фотографије као основе хоризонталног учења -унапређивање компетенција васпитача у грађењу квалитетне праксе

Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора.

Тема 1: Фотографија као документација у „Годинама узлета“. Тема 2: Фотографија као провокација за рефлексивну праксу васпитача. Тема 3. Фотографија као подршка професионалној пракси васпитача. Тема 4. Место фотографије у развијању културе вртића.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

словачки

српски

не

2500,00 динара по учеснику. У цену су урачунати трошкови потрошног материјала, материјала за учеснике и хонорар водитеља програма. У цену нису урачунати путни трошкови и смештај за реализаторе и освежење током програма.