Иновативни приступи у светлу нових научних сазнања у васпитно – образовном раду са децом

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1206

не

Удружење грађана НИДУС Заједно за Развој Деце

Агота Шутуш 0643380721 huginak@yahoo.com

Илма Черник, Агота Шутуш

Илма Черник, Агота Шутуш

П1

К2

Упознавање учесника са развојем базичних когнитивних способности, социјалних компетенција и пажње на различитим узрастима у светлу нових научних сазнања и усвајање методике подстицања развоја ових способности у оквиру образовно васпитног процеса.

Упознавање учесника са развојем способности учења на основу нових научних сазнања неурологије. Приказивање и усвајање метода за испитивање и развијање базичних когнитивних способности и пажње; Давање савета за вођење активности и наставног часа у инклузивној педагошкој пракси; Развијање емпатије за прихватање деце сa пpoблeмима у учењу; Упознавање карактеристике како предшколског тако и школског доба у циљу смањења дисконтинуитета на преласку из предшколске установе у школу.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).

1. дан. Тема 1. МОДУЛ 1. Изазови школе – развијање способности учења код деце предшколског узраста. Тема 2. Развој и развијање когнитивних базичних способности и способности за учење код деце предшколског узраста. Тема 3. Упознавање са методама испитивања способности као основа развојно – стимулативног програма код деце предшколског узраста. Тема 4. Комплексно развијање способности код деце предшколског узраста. 2. дан. Тема 1. МОДУЛ 2. Генерација 3 у школским клупама – развијање способности код деце савремене школе. Проблеми социјализације 3. генерације у светлу сазнања неуробиологије. Карактеристике 3. генерације. Тема 2. Школске вештине и учење. Усвајање читања и писања у дигиталном свету. Тема 3. Социјалне компетенције и вршњачки односи 3. генерације. 3. дан. Тема 1. МОДУЛ 3. Усмерена пажња – могућности развијања пажње код деце предшколског узраста и школског узраста. Тема 2. Могућности развијања пажње. Тема 3. Вођење наставног часа у инклузивној педагошкој пракси – с посебним нагласком на ученике са проблемима пажње.

30

3 дана по 6 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

3000,00 динара сваки модул (ауторски хонорар, путни трошак, помоћни материјали).