Интегративни фрактални цртеж као подршка целовитом развоју деце и младих

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1205

не

Центар за неформално образовање Други корак

Споменка Дивљан 0653229588 spomenka.divljan@gmail.com

Споменка Дивљан, Зорка Петровић. Весна Живановић

Споменка Дивљан, Зорка Петровић. Весна Живановић

П5

К1, К2, К3

Оспособљавање учесника обуке за примену интегративног фракталног цртежа који ће подржати целовити развој деце и младих.

Разумевање и усвајање концепта интегративног фракталног цртежа у контексту подстицања целовитог развоја предшколског детета и ученика; Обучавање практичара за примену програма подршке развоју деце и ученика; Искуствено спознавање утицаја интегративног фракталног цртежа на остваривање личних и дететових потенцијала; Учење вештина за широку примену интегративног фракталног цртежа у раду са децом и младима.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

1. дан тема 1. Холистички приступ детету и ученику и неуропластичност мозга. Тема 2. Веза линије, фине моторике и перцепције. Тема 3. Интегративно фрактално цртање – оквир и функција. Тема 4. Упознавање правила израде интегративног фракталног цртежа. 2. дан тема 1. Утицај боје на психофизиологију појединца. Тема 2. Креирање интегративних цртежа. Тема 3. Примена интегративног фракталног цртежа у раду са децом и ученицима. Тема 4. Примена програма у пракси.

30

2 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

хрватски

српски

не

4500,00 динара по учеснику. У цену су урачунати трошкови потрошног материјала, материјала за учеснике и хонорар водитеља програма. У цену нису урачунати путни трошкови и смештај за реализаторе и освежење током програма.