Препознатљивост наших националних култура

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1204

не

Национални савет словачке националне мањине

Светлана Зољњан 063-532-989 svetlana.zolnjan@rada.org.rs

Сузана Кујунџић-Остојић, Индира Хаџибулић, Татјана Дражиловић, Светлана Золњан

Сузана Кујунџић-Остојић, Индира Хаџибулић, Татјана Дражиловић, Даниела Пејчић, Татиана Нађ,

П3

К2

-подизање свести о својој националној култури наставника са ученицима који изучавају матерњи језик са елементима националне културе

- указивање на специфичности националне културе поједнине националне мањине - анализа уџбеника и њихово повезивање са образовним исходима - усмеравање наставника на коришћење исхода и стандарда при вредновању ученика - презентовање појединих делова националне културе и њихов допринос подизању језичких компетенција и познавању националне културе наставника и ученика

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа). Наставник изборних и факултативних програма/предмета.

1. део Препознатљивост наших националних култура – анализа исхода. 2. део Делови националне културе у уџбеницима 3. део Делови националног идентитета у практичном раду са децом.

Од 7 до 30 учесника/зависно од постојећег броја професора који изводе наставу језика са елементима националне културе

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

словачки

_

не

-ангажовање предавача: 20.000 -путни трошкови:10.000 -материјални трошкови: 10.000 -укупно: 40.000,00