Нови трендови у настави словачког језика

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1203

не

Национални савет словачке националне мањине

Светлана Зољњан 063-532-989 svetlana.zolnjan@rada.org.rs

Ана Макишова, Татиана Нађ, Светлана Золњан

Ана Макишова, Татиана Нађ, Светлана Зоњан

П3

К2

-подизање језичких компетенција наставника и квалитета рада са ученицима у школи

- анализа уџбеника на словачком језику и њихово повезивање са образовним исходима - усмеравање наставника на коришћење исхода и стандарда при вредновању ученика - презентовање мултимедијалних додатака у уџбенику и њихов допринос подизању језичких компетенција наставника и ученика

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа). Наставник изборних и факултативних програма/предмета.

1. део Од исхода ка уџбенику. 2. део Мултимедијални додаци уџбеника и дигитални алати у функцији учења словачког језика. 3. део Како користити стандарде при изради тестова.

Од 7 до 30 учесника/зависно од постојећег броја професора који изводе наставу на словачком језику

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

словачки

_

не

-ангажовање предавача: 40.000 -путни трошкови:10.000 -материјални трошкови: 10.000 -укупно: 60.000,00