Методологија примењених игара

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1202

не

Завод за културу војвођанских Мађара

Анита Вираг Киш +38124816390 kissanita91@gmail.com

Шандор Комароми

Тамаш Олах

П3

К1, К2, К3, К4

Примена театарских и драмских средстава у образовно-васпитне сврхе, планирање и инкорпорирање у педагошки рад потенцијала интернационално и домицилно уобличених делатних форми.

Циљ едукације представља оспособљавање учесника за: - примену драмске игре у настави и изради наставних планова; - партиципирање у својству сарадника и организатора у Дечијим и омладинским представама и програмима; - креирање педагошке аспекте афирмишућих дечијих и омладинских позоришних представа; укључивање партиципаната у просвети и високошколском образовању у позоришне програме: - планирање и руковођење часовима драме; - планирање TIE (Позориште у образовању) занимања; обраду позоришних представа; -обављање задатака режисера дечијих и омладинских представа; - анимирање позоришту неприступачнијих друштвених слојева и креирање њима намењењених комплексних програма; - остваривање позоришно-педагошких дела (представе, занимања, програми); - одржавање у јавном образовању прописаних обавезних часова драме; - извођење вишегенерацијских позоришних процеса генерисањем нових колективних пригода (нпр. припрема грађанских и уметничких удружења за градске свечаности, или пак стварање\менторисање аматерских уметничких група); - обављање развојних послова који се реализују посредством позоришних и драмских средстава (нпр. у областима социјалног рада, андрагогије, медија, у областима јавне културе или комуникација); - стварање пројеката социјалне сензитивизације; - потпомагање рада упосленика у области образовања, васпитавања и социјалне делатности.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).

1. дан Модул управљање игром и искуствена педагогија. 2. дан Хистрионски модул. 3. дан Позоришни модул. 4. дан Припрема представе. 5. дан Планирање и руковођење групом

25

5 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

5000,00 РСД 2000,00 динара за материјал и 3000,00 за предаваче