„Útravaló 1.“ - народна музика и народни инструменти у образовању

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1201

не

Завод за културу војвођанских Мађара

Ђула Јухас 062-566-234 gyula@vmmi.org

Александра Берта, Ђула Јухас, Јудит Рафаи,

Александра Берта, Ђула Јухас,

П4

К1, К3

Циљ обуке је унапређење знања из области мађарске народне културе, првенствено народне музике и песама, неопходног за занимање са децом.

Обука пружа смернице о савременој употреби постојећег знања у складу са данашњим професионалним изазовима. Његов циљ је да представи методе коришћења народне традиције у циљу фолклористичке аутентичности и обогати портфолио педагога. Програм је намењен васпитачима вртића и учителјима, који га познају и користе, или који желе да упознају и примене елементе народне традиције у свом свакодневном раду.

Наставник разредне наставе. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета. Васпитач у предшколској установи.

1. дан Народне песме. 2. дан Инструментална народна музика. 3. дан Музичке прилике

30

3 дана по 6 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

4000,00 динара 1000,00 динара за материјал 3000,00 динара за предавача