Више него Креативни разредник

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1197

не

Удружење просветних радника Мађара северне Бачке

Ибоља Де Негри 064-322-68-04 denibi80@gmail.com

Ибоља Де Негри,

Ерика Рончак-Петрович, Илма Черник

П3, П5

К2, К3, К4

Развијање методолошких компетенција за наставу и сарадњу као и развијање креативности учесника семинара.

Општи циљ: оснаживање одељењских старешина за квалитетније и модерније осмишљавање часова одељењског старешине. Специфични циљеви: - развијање методолошких компетенција наставника, одељењских старешина - развијање комуникацијских вештина одељењских старешина - индиректно (путем одељењских старешина) развијање комуникацијских вештина ученика - развијање креативности одељењских старешина - оснаживање наставника и одељењских старешина за самоуверено коришћење мултимедијалних садржаја на часовима - снабдевање учесника семинара са приручником Креативни разредник.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у дому ученика. Стручни сарадник у школи. Стручни сарадник у дому ученика.

1. радионица: Увод и Сократова метода на ЧОС-у и у настави. 2. радионица: Мозаик или jig-saw метода у настави (кооперативна метода учења). 3. радионица: Заједно смо успешнији! - Штипаљке у кутијама и ветрењача. 4. радионица: Једна слика – са 10 речи објашњена – више вреди од 1000 речи + модерни појмови које ученици користе. 5. радионица: Кратки филмови у настави, ЧОС-овима – Дигитална игрица на смарт телефону о комуникацији и евалуација семинара

Од 25 до 30

1 дан (6 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

2000,00 динара (предавач, прибор, освежење)