Емоције у школи – школа емоција

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1196

да, али само као опција у облику видео конференције, односно у реалном времену

Удружење просветних радника Мађара северне Бачке

Ибоља Де Негри 064-322-68-04 denibi80@gmail.com

Ибоља Де Негри,

Илдико Менђан Плетикосић, Јасмина Грубач, Арабела Варга

П5

К2, К3, К4

Указивање на улогу емоција у васпитном раду и развијање комуникацијских вештина просветних радника.

Едукација просветних радника на пољу емоционалне интелигенције, указивање на важност препознавања и контроле емоција, развијање комуникацијских техника.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Тема 1: Емоције. Тема 2: Емоционална интелигенција. Тема 3: Комуникација и емоције. Тема 4: Комуникација у школској ситуацији.

Од 15 до 30

1 дан (6 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

да, али само као опција у облику видео конференције, односно у реалном времену

2000,00 динара (предавач, прибор, освежење)