Обука за стицање функционалних и методичких знања и компетенција наставника ромског језика за изборни предмет: Ромски језик са елементима националне културе

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1195

не

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац

Елдена Станић 060-718-91-16 eldena.stanic@gmail.com

Марија Александровић, Данијела Радовић

Марија Александровић, Данијела Радовић и Елдена Станић

П3

К1

Унапређивање компетенција учитеља ромског језика у васпитно-образовним установама за рад на изборном предмету Ромски језик са елементима националне културе.

Унапредити знања учесника програма о методичко-педагошким компетенцијама потребним у раду са ученицима; Унапредити знања учесника програма о релевантним методичким поступцима потребним у раду са ученицима. Оснажити и мотивисати учеснике програма да усвојена и унапређена знања и вештине (из педагошких области, методике наставе и дечије књижевности на ромском језику) примењју у непосредном васпитно-образовном раду.

Наставник изборних и факултативних програма/предмета.

ПРВИ БЛОК Тема 1: Матерњи језик и значај образовања на матерњем језику. Тема 2: Вишејезичност и међујезички утицај. Тема 3: Образовање на ромском језику. ДРУГИ БЛОК Тема 1: Планирање наставног процеса. Тема 2: Интерактивна настава. Тема 3: Праћење, документовање и оцењивање у настави. ТРЕЋИ БЛОК Тема 1: Порекло и појам књижевности за децу на ромском језику. Тема 2: Усмена књижевност за децу на ромском језику. Тема 3: Кратке језичке усмене форме на ромском језику.

25

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

ромски

ромски

не

4.000,00 динара по учеснику. Цена укључује надокнаду за предаваче, сав радни и потрошни материјал за учеснике. Путни трошкови и трошкови смештаја предавача нису исказани у цену, они се обрачунавају у зависности од места реализације обуке. У оквиру исказане цене организатори добијају по један примерак стручне литературе: Рајко Ђурић (2021). Ромологија. Београд: Тим за социјално укључивање и самањење сиромаштва Владе Републике Србије.