Није лако оценити

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1193

не

Удружење „Чаробан свет знања“

Душанка Ћурувија 064-248-15-18 curuvijadusanka@gmail.com

Душанка Ћурувија

Душанка Ћурувија, Душан Ћурувија, Зорица Голубовић, Љиљана Мудринић, Марина Радић

П2

К2

Подршка и оснаживање просветних радника запослених у школама у унапређивању њиховог рада на пословима праћења, самовредновања и вредновања ученика, извештавања родитеља, формативно и сумативно оцењивање чиме се унапређује квалитет рада образовно-васпитне установе у целини.

•систематизовање знања полазника о томе шта је основна сврха оцењивања и који су основни принципи оцењивања; • унапређивање знања полазника о формативном и сумативном оцењивању; • систематизовање знања о законскима основама и документима која се односе на сумативно и формативно оцењивање • унапређивање знања полазника о различитим циљевима и исходима учења и начинима праћења достизања тих циљева; • унапређивање знања полазника о самовредновању ученика/ца и међусобног вредновања ученика/-ца при сумативном и формативном оцењивању; • унапређивање знања полазника о начину прикупљања и коришћења информација о квалитету учења током рада у учионици и у условима онлајн учења.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Стручни сарадник у школи. .Директор помоћник директора.

Тема 1: Појам, сврха, функција и показатељи ваљаног оцењивања. Тема 2: Врсте оцењивања-праћење ученика, иницијално, формативно и сумативно оцењивање, писмене провере,оцењивање владања, оцењивање ученика који имају додатну подршку у образовању и веза између свих врста оцењивања. Тема 3: Технике формативног оцењивања. Тема 4: Самовредновање и вредновање ученика у учионици. Тема 5: Извештавање о праћењу развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика. Тема 6: Оцењивање у условима онлајн наставе. Тема 7: Евалуација обуке, кратак садржај и синтеза обуке кроз теме.

Максимално 30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

хрватски

српски

не

За групу од 30 полазника цена по учеснику је 1.500,00 динара. Цена укључује: надокнаду реализатору програма, радни материјал за полазнике, трошкове организације обуке, трошкове књиговодствених услуга . У цену нису урачунати трошкови доласка реализатора семинара.