Иновације и дигитални приступ у настави мађарског језика и књижевности

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1191

не

Одсек за хунгарологију Филозофског факултета у Новом Саду

Харгита Хорват Футо +38163550405 horvathfuto@ff.uns.ac.rs

Ева Хожа, Харгита Хорват Футо

Ева Хожа, Харгита Хорват Футо, Агота Тот, Анико Новак, Беатрикс Оско, Богларка Сабо Лаки, Чила Уташи, Едит Катона, Ленке Кочиш, Марија Пастор-Кичи, Тимеа Тот, Јухас Ева Толди

П4

К1

Приказивање појединих модела наставе и методе за развијање компетенције читања и разумевање текстова, упознавање најновије стручне литературе, дискусија о актуелним проблемима и методама наставе матерњег језика и књижевности и о преласку на Дигиталну наставу.

Обрада конкретних књижевних дела који се налазе у програму основне и средње школе на наставном часу и у онлајн настави. Дидактичко-методички поступци обраде књижевних и мултимедијалних текстова и развијања компетенције читања и интерпретације текста. Настава књижевности као херменеутичка ситуација, откривање интертекстуалних и интердисциплинарних веза у текстовима. Упознавање нових метода у настави језика и граматике, са посебним освртом на најновије научне резултате и истраживања и искуства у дигиталној настави. Приказ најуспешнијих испитних часова и најновијих резултата из мастер радова и докторских дисертација студената. Иновације у учењу мађарског језика као страног. Развијање креативности и естетског укуса ученика: креативно писање, писање есеја, критика, развијање састављања реферата, развијање коришћења стручне литературе. Приказ најновијих уџбеника и наставних средстава, упознавање наставника са најновијим дешавањима у образовању (нпр. завршни испити, матура).

Наставник предметне наставе – основна школа. Наставник предметне наставе – гимназија. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне) Наставник изборних и факултативних програма/предмета.

1. дан Иновације и дигитални приступ у настави мађарског језика и књижевности 1. 2. дан Иновације и дигитални приступ у настави мађарског језика и књижевности 2. 3. дан Иновације и дигитални приступ у настави мађарског језика и књижевности 3.

90

3 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

1500 динара (радни материјал, освежење и храна, путни трошкови предавача)