Савремена наставна средства и електронски сервиси

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1190

да

Образовно – методички центар „КАТЕДРА“

Жолт Коња 062256128 zolt.konja@gmail.com

Жолт Коња, Горан Станојевић, тања уљаревић

Жолт Коња, Горан Станојевић, Даниела Нећак, Карољ Кираљ, Вишња Исидора Дивилд Жежељ

П6

К1

Професионално оснаживање наставника за примену савремених наставних средстава и електронских сервиса у раду са ученицима уз примену ИКТ. Оспособљавање наставника за управљање онлајн окружењем за рад и учење;

Упознавање наставника са савременим наставним средствима и онлајн образовним окружењима; оснаживање наставника да применом техника успешне комуникације у онлајн окружењу унапреде квалитет наставе; оспособљавање наставника за коришћење савремених наставних средстава у циљу унапређења квалитета наставе: подршка наставницима у процесу доживотног усавршавања.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник изборних и факултативних програма/предмета.

1. Дан Teма 1: Савремена наставна средства. Тема 2: Електронски сервиси који омогућавају онлајн тестирање и комуникацију. Тема 3: Електронски сервиси знања у школи. Тема 4: Платформе за управљање учењем и социјалне мреже за учење. Тема 4: Интернет сервиси за израду мултимедијалних садржаја. Тема 6: Креирање видео лекција. Тема 7: Обрада видео садржаја, креирање пројекта, објављивање видео садржаја на интернету.

30

Непосредно 8 сати – 480 минута Електронски 16 сати – 960 минута Укупно: 24 сата дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

да

Цена по учеснику је 3000 РСД. У цену су урачунати трошкови рада реализатора, обезбеђивање платформе, трошкови материјала, путни и административни трошкови.