Дигитални алати као подршка документовању праћења и развијања програма

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1189

да

Предшколска установа – дечји вртић „Маштоленд“

Душанка Мудринић 064-112-49-27 dusankamudrinic@yahoo.com

Иван Сакан, Сузана Кузела, Душанка Мудринић

Иван Сакан, Сузана Кузела, Душанка Мудринић

П6

К1, К4

Јачање компетенција учесника за употребу отворених дигиталних алата као оруђа за организовање професионалног и пројектног портфолија.

Јачање компетенција учесника да користе различите дигиталне алате као помоћ у организовању документације за праћење групних процеса учења и развијања програма. Подршка учесницима у коришћењу веб-алата за креирање властитог професионалног портфолија. Оспособљавање учесника за креирање интернет окружења за комуникацију са родитељима. Јачање компетенција учесника да користе различите дигиталне алате као помоћ у организовању пројектног портфолија. Оспособљавање учесника за безбедно коришћење интернета, заштиту личних података и приватности деце и одраслих приликом употребе дигиталних алата.

Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра-васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи.

1. Дан Дигитални алати као подршка документовању праћења и развијања програма. Wordpress као интернет платформа за документовање, праћења и развијања програма. Кораци и алати потребни за креирање и надоградњу садржаја на Wordpress платформи. Тест-Креирање садржаја коришћењем Google алата. 2. Дан Безбедно коришћење интернета, заштита личних података и приватности деце и одраслих приликом употребе дигиталних алата. Креирање личног вебфолиа на Wordpress платформи. Тест-Уношење првих садржаја и текстова. 3. Дан Креирање простора за пројектни и процесни портфолио на Wordpress платформи. Завршни онлајн састанак

45

3 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

хрватски

српски

да

Цена по учеснику је 4000 динара. У цену су укључени хонорар техничког лица и реализатора, потврде учесника, трошкови администрације, одржавање сервера и система за учење на даљину.