Управљање конфликтима – комуникација у образовању

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1185

не

Фондација „Ласло Секереш“

Тамаш Кошањи 024-670-010 kepzes@vm4k.org.rs

Ференц Деже Др. Грежа

Ференц Деже Др. Грежа

П4

К1, К4

Општи циљ програма је да оспособи свакодневног васпитача да анализира и процесуира тешке конфликтне ситуације у својим професионалним активностима. -да допринесе ефикасном управљању проблемским ситуацијама и конфликтима у односима који настају током обављања наставничке професије. - учесници се упознају и практикују принципе и основне обрасце ефикасне комуникације

Учесници упознају најважније карактеристике, врсте и појаве конфликата. Учесници упознају најефикасније комуникационе моделе директне људске комуникације у смислу управљања конфликтима, његове принципе и типичне комуникацијске обрасце. Учесници постају свесни сопственог обрасца управљања конфликтима.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник изборних и факултативних програма/предмета. Васпитач у дому ученика.

Управљање конфилктима – комуникација у образовању

15

1 дан (6 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

Обука ће бити бесплатна за учеснике