Учење и развој говора – логопедија у образовању

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1182

не

Фондација „Ласло Секереш“

Тамаш Кошањи 024-670-010 kepzes@vm4k.org.rs

Aнeт Тотне Др. Асалаи

Aнет Тотне Др. Асалаи

П1

К1, К2, К3, К4

Проширивање знања наставника и васпитача о настанку говорних поремећаја, њиховим групама, симптомима и методама и алатима развоја. Подршка интегрисаном развоју деце са говорно-језичким сметњама.

Пружање основних знања за препознавање поремећаја говорно-језичког развоја. Разјашњење компетенција наставника у области диференцираног образовања деце са сметњама у говору. Упознавање интеграцијског размишљања и индивидуалне диференцијације код деце са говорно-језичким поремећајима. Проширивање колекције алата и игара наставника као подршка циљевима сложеног језичког развоја.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Васпитач у предшколској установи.

1. Увод. 2. Групе деце и ученика са сметњама у говору и језику у Мађарској и Србији. Образовне карактеристике 1. 3. Групе деце и ученика са сметњама у говору и језику у Мађарској и Србији. Образовне карактеристике 2. 4. Образовање и васпитање ученика са говорно-језичким сметњама. 5. Питање интеграција и сегрегација за децу и ученике са сметњама у говору и језику. Смернице. Основни документи. 6. Спознаја статуса, стручно мишљење, индивидуални развојни план. 7. Развијање способности деце са говорним сметњама 1. 8. Развијање способности деце са говорним сметњама 2.

15

1 дан (6 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

Обука ће бити бесплатна за учеснике