Одрживо наслеђе – Педагогија ревалоризовања, илити улога наслеђа у педагогији

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1180

не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

Јудит Рафаи 024-624-444 office@magister.uns.ac.rs

Ференц Немет

Ференц Немет, Јудит Рафаи, Ева Вуков Рафаи, Виктор Фехер

П3

К1,К2

Циљ је интегрисати у образовање знање везано за материјалну и духовну културну баштину као и за природну баштину.

Упознавање са материјалном и духовном културном баштином, као и природном баштином Војводине, популарисање њених вредности, те њен методолошки приказ и практична примена (ревалоризовање), с посебним нагласком на програм васпитања и образовања предшколског узраста, као и на наставни програм основних школа.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа). Васпитач у предшколској установи.

Одрживо наслеђе – Педагодија ревалоризовања, илити улога наслеђа у педагогији.

15

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

По истеку ИПА програма 2000,00 РСД