Савремена сазнања о креирању дигиталног садржаја

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1179

не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

Синтиа Ковач +381692254746 cintiamttk@magister.uns.ac.rs

Синтиа Ковач

Цинтиа Ковач, Жолт Наместовски

П3

К1, К2

Општи циљ програма је унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса.

Најважнији специфични циљ програма је да наставници усвоје сва потребна знања за успешно креирање дигиталног садржаја, почевши од основа уређивања слике до видео записа. Усвојено техничко и методичко знање ће бити примењено у фази workshopa, када ће наставници презентовати свој рад.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора.

Увод у проблематику. Приказивање примера (за шта се користи) Приказивање софтвера. Израда 1 или више постера и 1 или више видео записа – у зависности од предзнања учесника.

макс. број: 18 учесника мин. број: 10 учесника

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

3000,00 динара по учеснику (покрива комплетне трошкове предавања и коричења потребних рачунарских ресурса)