Климатске промене у педагогији

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1177

не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

Рита Хорак 024-624-444 rita.horak@magister.uns.ac.rs.

Рита Хорак

Рита Хорак, Ленке Мајор

П3

К1

Да би се образовање о животној средини уврстило у наставу и појавило на школским часовима неопходно је да се наставници и учитељи упознају са глобалним проблемима о животној средини, као и средства и методе у вези васпитања о животној средини.

Циљ стручног усавршавања је пружање знања да би учесници семинара препознали важност образовања о животној средини, стекну неопходно знање о методама у вези васпитања о животној средини које могу употребити током својих предавања, као и њихово планирање и реализацију. Кроз разумевање методолошких принципа о образовању о животној средини и употреби истих, треба да формирају заинтересованост и да повећају посвећеност животној средини код ученика нижих разреда. Такође треба да су у стању да креирају разне програме, које би реализовали кроз разне организационе методе, односно повећати посвећеност према окружењу.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа). Васпитач у предшколској установи.

Ефекти климатских промена, глобални еколошки проблеми, педагошка решења. Самостално креирање педагошког програма који се бави питањима климатских промена.

Од 15 до 30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

2000,00 РСД