Пројектна настава

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1175

не

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица

Рита Хорак 024-624-444 rita.horak@magister.uns.ac.rs.

Рита Хорак

Рита Хорак, Валерија Пинтер Крелић,Јудит Рафаи, Ана Секе

П8

К1, К2, К3

Циљ програма је да приближи нови програм „Године узлета“ васпитачима преко примера добре праксе.

Специфични циљеви програма су упознавање васпитача са пројектним планирањем и са интегрисаним приступом учењу. У фокусу обуке поред проширења теоретског знања о пројектном планирању је и упознавање неких кључних елемената новог програма, тј како провоцирати и мотивисати децу, како треба да изгледа радна соба, како могу да укључе родитеље у рад, које су важности истраживања и игре за децу, како треба истраживање и експериментисање изводити са предшколском децом, какве народне традиције могу да се науче деца предшколског узраста.

Васпитач у предшколској установи.

Пројектна настава

Од 10 до 15

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

2000,00 РСД