Унапређивање креативности

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1174

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Жужана Дуро

Жужана Дуро, Далма Токаи

П3

К1, К2, К3, К4

Усавршавање наставника о техникама и методама за побољшање креативности ученика.

Упознавање учесника са различитим врстама креативног излагања и методама којима могу увести ученике у свет креативног мишљења. У оквиру обуке реализатори обрате пажњу полазника на методе ефикасног рада са даровитим ученицима.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Основна питања унапређивања даровитости. Креативност као саставни део даровитости. Препознавање и унапређивање креативности. Евалуација.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

500,00 РСД