Ефикасне технике за упознавање ученика

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1173

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Жужана Дуро

Жужана Дуро, Далма Токаи

П4

К1, К2, К3, К4

Откривање најефикаснијих начина упознавања способности и личности ученика.

Усавршавање наставника о најделотворнијим техникама за упознавање ученика циљу успешнијег педагошког рада.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Значај посматрања. Примена мерних инструмената у образовању. Опште и специфичне способности ученика. Спонтано и намерно посматрање ученика. Листа способности и евалуација.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

500,00 РСД