Примењено позориште у настави

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1172

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Роберт Молнар

Роберт Молнар

П1

К1, К2, К3, К4

Општи циљ програма је ефективна примена елемената драмског метода у наставном процесу.

Драмска педагогија је префериран метод за препознавање личности, психолошких профила и талената ученика. Обука представља теоријске и практичне основе драмског метода у образовању.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Уводни део. Савладавање технике драматичког образовања. Креативна радионица у драматичком образовању. Приказивање и анализа етида. Евалуација.

15

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

500,00 РСД