Наградите својим речима! - промена става у комуникацији

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1171

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Тимеа Терек

Тимеа Терек, Илдико Каталин Тот

П1

К4

Проширавање методичких-васпитних компетенција наставника у комуникацији. Поред искуственог учења, проширење сопствених ресурса менталног здравља наставника је од највеће важности током обуке.

Усавршавање образовно-васпитних компетенција наставника уз помоћ методологије усмерене на решење и ЕМК, развијање развојног приступа, развијање емоционалне интелигенције, буђење унутрашње мотивације и јачање друштвених односа. Адекватна употреба афирмативних повратних информација помоћу налепница „SuTTogo“ за постизање успеха и управљања конфликтима и боље перформансе.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Уводни део. Развој емоционалне интелигенције. Управљање конфликтима. Како бити фокусиран на решење у школи? Фиксни и развојни приступ. Повратне информације о потврди и примена налепнице „SuTTogo“. Колегијална дискусија. Kids‘ skills. Евалуација.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

500,00 РСД