Интерактивна представа књиге „ABRAkadABRA“

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1170

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Ирена Мезеи - Беловаи

Ирена Мезеи – Беловаи и Валентина Венцел

П3

К1

Стварање интердисциплинарног односа математике и ликовне културе у вишим разредима основне школе.

Књига нуди могућности за креативну наставу математике и ликовне културе у основној школи. Ово издање помаже наставницима и ученицима такође у процесу усвајања знања, олакшавајући процес учења.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа).

Увод у тему. Обрада књиге са перспективе математике. Пројектовање. Обрада књиге са перспективе ликовне културе. Планирање и дизајн креативног наставног часа. Евалуација.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

500,00 РСД