Препознај на време! Школа као систем сигнализације за рано откривање менталних сметњи

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1169

Да (само у крајњем случају у облику видео конференције, у реалном времену)

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Илдико Менђан Плетикосић и Ирена Банда

Илдико Менђан Плетикосић и Ирена Банда

П1

К1, К2, К3, К4

Унапређење психолошких знања из области менталних поремећаја код деце и адолесцената.

Едукација у препознавању анксиозних стања, депресије, поремећаја пажње и хиперактивности, трауматизованости, поремећаја противљења и пркоса и других спектрум болести, попут аутизма.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Поремећаји учења и пажње. Анксиозни поремећаји и депресија код деце и адолесцената. Поремећаји основних биолошких функција. Спектрум поремећаји и трауматизованост. Други поремећаји

24

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

Да (само у крајњем случају у облику видео конференције, у реалном времену)

500,00 РСД