Асертивна комуникација

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1168

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Каталин Пустаи и Илдико Бачо

Каталин Пустаи и Илдико Бачо

П1

К1, К2, К3, К4

Упознавање основима асертивне комуникације и најефикасније методе за успешну примену ове врсте комуникационих техника у практичној настави.

Примена асертивне комуникације у настави, колективи и у раду са родитељима. Учесници усвајају најефикасније методе успешне комуникације, при чему њихова искуства и ставови прилагођавају одговарајућим конфликтним ситуацијама. Сарадња ученика и наставника, заједничко размишљање и хармонични однос јесу важни фактори у школском раду.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Увод теме – упознавање. Методе комуникације у школи. Правила заједничког рада. Стручна позадина – успешна комуникација. Вербална и нонвербална средства комуникације. Обрасци понашања: улога наставника и стратегије за решавање проблема. Евалуација.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

500,00 РСД