На ивици идентитета

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1165

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Ана Секе

Ана Секе и Ласло Коренчи

П5

К3

Циљ програма је да скрене пажњу наставника на развој осећаја идентитета ученика и на факторе који директно утичу на развој самоидентитета ученика мађарске националне мањине у Војводини.

Специфични циљеви програма су сагледавање елемената мађарске културе у Војводини, испитивање услова идентитетске свести, паралеле између фаза развоја личности младих и развоја самоидентитета.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Преглед историје 20. века мађарске заједнице у Војводини. Примери за јачање националне самосвести. Мађари у диаспори, национална одговорност. Индивидуалност и личност. Друштвени положај наставника. Парадигма преласка у мањинску судбину. Евалуација.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

500,00 РСД