Значај и моћ мотивације у процесу наставе-учења

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1164

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Каталин Пустаи и Илдико Бачо

Каталин Пустаи и Илдико Бачо

П3

К1, К2, К4

Циљ програма је представа могућности мотивационе технике и ефикасне методе које олакшавају процес савременог образовања и промену става ученика и наставника.

Специфични циљеви програма укључују јачање мотивационе моћи групног рада, успешне организације учења, начине решавања анксиозности ученика и стварање позитивне атмосфере у образовању.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Способност самосталног и друштвеног учења. Комуникационе вештине. Рефлективни приступ. Анализа активности и решења. Вежбање евалуација за развијање способности и вештине – истраживање области за побољшање способности и вештине. Самоевалуација, вршњачка евалуација. Евалуација стручног програма.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

500,00 РСД