Могућности образовања мађарске народне музике и народног фолклора у Војводини

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1163

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Гергељ Ђурка и Анамариа Сабо

Гергељ Ђурка и Анамариа Сабо

П5

К3

Унапређивање наставе музичке културе и факултативних активности везано за народну музику.

Неговање Мађарске народне традиције, методе увођења Мађарске народне музике и културе, основе наставе народног фолклора и народне музике.

Наставник разредне наставе.Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи.

1. дан Упознавање са основима мађарског народног фолклора и народне музике 2. дан Осећај за ритам и плесни покрет у основној школи – развијање покрета и координације 3. дан Припреме за такмичење – настава народног фолклора и народне музике на напредном нивоу

30

3 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

1200,00 РСД