Усавршавање разредних старешина – Скривени путеви мотивације

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1162

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Отилиа Велишек-Брашко и Илдико Каваи Божо

Отилиа Велишек-Брашко, Илдико Каваи Божо, Саболч Козма, Илдико Менђан Плетикосић и Шандор Мурањи

П1

К3, К4

Програм нуди могућности за развој на нивоу установе – улога одељенског старешине, наставника, родитеља, ученика или целе заједнице.

Специфични циљеви програма су представљене методе развоја, могућности у учионици и ван учионице, мотивационих и награђивачких техника, позитивне путеве комуникације без насиља, као и презентација добрих пракси у светлу добробити наставника, ученика и родитеља. Обухвата методе и основе драмске педагогије и њену примену у практичној настави.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју.Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Васпитач у дому ученика. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора.

1. дан Скривени трагови мотивације – Позитивна, ненасилна комуникација 2. дан Скривени трагови мотивације - Методе драмске педагогије 3. дан Скривени трагови мотивације – Искуствене педагошке методе

30

3 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

1200,00 РСД