„Упознај да би знао показати“ – Свет у коме живимо! (основе одрживог развоја)

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1158

не

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

Жужана Берталан,Золтан Молнар

Золтан Молнар, Анико Молнар Киш, Жужана Берталан, Ева Чорба, др Имре Нађ, Мариа Лендваи, Каталин Бокодине Ковач

П3

К2, К3, К4

Стручно усавршавање учитеља и наставника предметне наставе основне школе.

- Стручна помоћ корепетацијом наставном особљу која ради са децом у мешовитој језичкој средини у таквим срединама где је тешко доступна стручна литература и имају тешкоћу у приступу актуелној стручној литератури. Разумевање појава везаних за непосредну животну средину. - Препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини (квалитет воде, ваздуха, земљишта, хране, биљног и животињског света). - Уочавање узрочно-последичних веза у животној средини. - Развијање интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине. - Решавање једноставних проблем ситуација - самостално и у тиму.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа). Васпитач у предшколској установи.

1. дан Свет у коме живимо – основи одрживости 2. дан Лековите биљке наше околине и о њиховом значају 3. дан Живот у складу са природом (Одрживи стил живота данас)

30

3 дана по 7 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

1200,00 РСД