Настава природних наука и математике – Подстицање развоја дигиталних компетенција у наставном процесу

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1153

Не (уколико епидемолошке мере омогућавају)

Удружење просветних радника Мађара у Војводини

Агнеш Седлар 069738646 nsvmpe@gmail.com

др Ева Боршош

др Ева Боршош, др Берта Барта Холо, др Бела Б Мухи, др Ференц Ач, Ирена Мезеи Беловаи, Агнеш Седлар

П3

К1

Општи циљ програма је развијање дигиталних компетенција професора природних наука и математике који предају у основној и средњој школи.

Специфични циљеви програма су истраживање могућности математичког и природно-научног образовања у дигиталном свету, примена савремених, дигиталних алата у образовном процесу, могућности коришћења учења заснованог на игрицама у формалном, хибридном и онлајн образовању.

Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи.

1. дан увод – дигитални алати у образовању. Стручни програм из биологије – како предавати биологију користећи дигиталне алате. Стручни програм из географије – дигитални приступ географији. 2. дан Стручни програм из математике – интерактивна наставе математике и њене методе. Дигитална настава у економији. Виртуелна реалност и гамификација у натсави природних наука и математике. 3. дан Дигитална хемија – симулације, вежбе, идеје – не само за наставнике хемије. Физика у виртуелном свету. Резиме обуке, евалуација. Припрема домаћег задатка.

30

3 дана по 8 сати дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

Не (уколико епидемолошке мере омогућавају)

1200,00 РСД