Савремена образовна технологија

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1149

не

Удружење е-Регија

Жолт Наместовски 0638631568 namesztovszkizsolt@gmail.com

Жолт Наместовски

Жолт Наместовски, Синтиа Ковач

П3

К1, К2

Општи циљ програма је да наставници упознају могућности савремене образовне технологије. Поред тога и да усвоје основно знање о методици примене у наставном процесу.

Најважнији специфични циљ програма је да наставници усвоје сва знања за успешну примену савремене образовне технологије. Поред информатичких основа, учесници ће имати прилику да се упознају са моделима примене у разне предмете. Усвојено техничко и методичко знање ће бити примењено у фази workshopa, када ће наставници пројектовати једну наставну јединицу и приказивати савремене образовне технологије, као што су интерактивна табла, онлајн алати и паметни телефони/таблети у настави.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Увод у проблематику. Савремена образовна технологија у настави. Примена интерактивне табле у настави. Примена онлајн алата у настави (оналјн квизови и тестови, Google Drive). Workshop

макс. број: 18 учесника мин. број: 10 учесника

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

_

не

3000 динара по учеснику (покрива комплетне трошкове предавања и коричења потребних рачунарских ресурса)