На путу ка квалитетним образовно – васпитним установама

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1146

не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Татјана Варју Потребић, Кристина Телек

Татјана Варју Потребић, Кристина Телек

П5

К1, К2, К3

Унапређење компетенције просветних радника да анализирају сопствени положај и положај установе у образовно-васпитном раду и да дефинишу професионалну будућност.

Оспособљавање просветних радника да и ван учионице раде на унапређивању васпитно-образовног рада; Разумевање значаја сарадње са осталим партнерима и подизање свести о значајној улози појединца у образовно-васпитном раду.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Увод у семинар; Школе у Србији и школе у свету. Моја установа – радионица. Просветни радник – кључ квалитета образовно-васпитног рада. Активности просветног радника ван учионице.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).