Брига о деци – задатак свих институција, одговорност сваког појединца

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1145

не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Татјана Варју Потребић, Кристина Телек

Татјана Варју Потребић, Кристина Телек

П1

К1, К2, К3, К4

Оспособљавање просветних радника да свеобухватно сагледавају потешкоће, да их препознају, ублаже, реше, како би се остварило право на несметано образовање и васпитање деце.

Сензибилисање учесника да препознају и активно раде, индивидуално и у групи са децом која имају потешкоћа у свакодневном животу, учењу или у породици. Оспособљавање учесника за препознавање и коришћење могућности окружења, средине у решавању постојећих потешкоћа и проблема који утичу на општи успех и ментални развој детета.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Увод у семинар; Институције у локалној заједници. „Моја мрежа“ – радионица. Радионица: Просветни радник и дете са различитим потребама. Сумирање.

30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).