Оснажи себе и буди подршка другима

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1140

не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Слађана Ивковић Ивандекић, Светлана Беланчић

Слађана Ивковић Ивандекић, Светлана Беланчић

П5

К1, К2, К4

Пружање психосоцијалне подршке просветним радницима, с циљем личног оснаживања у раду са ученицима и родитељима.

Оснаживање и пружање подршке просветним радницима у суочавању са изазовима свакодневног живота, стресним ситуацијама и животним кризама. Суочавање са емоцијама: беса, туге, и страха – који воде ка психосоматским поремећајима и нарушавању психичког здравља. Пружање подршке просветним радницима с циљем успешне сарадње са породицом. Оснажена, здрава породица – сигурна и подстицајна средина за одрастање детета.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник у школи за образовање одраслих. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Наставник изборних и факултативних програма/предмета Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Васпитач у дому ученика.Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник).Директор помоћник директора. Стручни сарадник у дому ученика.

Оснажи себе и буди подршка другима. Стрес као стил живљења. Како да управљамо својим емоцијама. Стабилност породице и положај дета у кризним ситуацијама. Познавање васпитних стилова родитеља.

До 30

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).