Све што сте икад хтели да знате о табеларним прорачунима, а нисте смели питати

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1138

не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Петер Естелецки, Игор Багањ

Петер Естелецки, Игор Багањ

П6

К1

Циљ програма је да полазници науче да користе Google Sheets онлајн апликацију за табеларне прорачуне и да се упознају са основним и напредним функцијама програма.

Давање практичних примера из свакодневног живота, које се могу решити са апликацијом за табеларне прорачуне.

Наставник предметне наставе – основна школа. Наставник предметне наставе – гимназија. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа. Наставник стручних предмета – средња стручна школа. Наставник изборних и факултативних програма/предмета.

Кратак преглед коришћења „Cloud“ технологије, коришћење Google Drive апликације. Основне функције Google Sheets апликације. Функције, увоз и извоз података, графички приказ података. Остале функције, комбинација функција. Решавање интересантних сложених задатака.

20

1 дан (8 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

не

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).