Како да се добро прирпремимо за екстерну евалуацију

Програм је одобрио педагошки завод Војводине   Број решења: 1134

да

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа

Татјана Варју Потребић, 024 4874 733, 064/8062059 rckanjiza@kanjiza.rs

Добривој Мартоноши, Татјана Мартоноши, Станиша Бањанин

Добривој Мартоноши, Татјана Мартоноши, Станиша Бањанин

П7

К1, К2, К3, К4, К6

Унапређење практичне примене стандарда квалитета рада у установи (школа, вртић).

Припремити полазнике семинара за спољашње вредновање квалитета рада установе, кроз конкретне активности, у складу са стандардима квалитета.

Наставник разредне наставе. Наставник предметне наставе(основна школа и гимназија). Наставник општеобразовних предмета(средња стручна школа). Наставник стручних предмета(средња стручна школа). Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју. Наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи. Наставник стричног предмета у основној/средњој уметничкој школи(музичке
балетске
ликовне). Васпитач у предшколској установи. Медицинска сестра – васпитач. Стручни сарадник у предшколској установи. Стручни сарадник у школи. Директор помоћник директора.

Од самовредновања до екстерне евалуације, презентација. Области и стандарди квалитета. Основе тимског рада, презентација продуката. Припрема за екстерну евалуацију, документација и приоритетне активности, писање квалитетне припреме за час, вежбање. Сумирање, завршна реч, подела и тумачење материјала намењеног полазницима, евалуирање стеченог знања на обуци упитником, евалуирање обуке и водитеља.

30

1 дан (5 сати) дана (укупно време рада: мин.)

мађарски

српски

да

Цена семинара је 3000 динара по учеснику. Цена покрива хонорар реализатора, трошкове радног материјала, штампања уверења, административне трошкове. У цену нису урачунати путни трошкови и евентуална потреба за смештајем предавача уколико је километража већа од 200км у једном правцу (пут од места становања предавача до места реализације семинара).