Кругови пријатеља –вршњчка подршка деци и младима са тешкоћама

Каталошки број програма: 252  

Не

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд

Марија Белензада, Мастер, Пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и образ; Соња Париповић, професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић"; Бранислав Бројчин, доктор наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Тамара Томашевић, , Агенција за консултантске услуге EXPOSE, Београд; Данијела Ђорђевић, Дипломирани психолог, OШ “Радоје Домановић“; Наташа Стаменковић, , Предшколска установа „Наше дете“, Врање; Олга Лакићевић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Весна Станковић Недељковић, Mастер лидерства у образовању, ОШ “Јован Јовановић Змај“, Врање; Слободан Банковић, Доктор наука, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Јачање компетенција васпитача/наставника и стручних сарадника за пружање подршке деци/ученицима која су под ризиком од искључивања и изолације због сметњи у развоју, инвалидитета, емоционалне кризе или других стресних фактора.

Јaчaњe кaпaцитeтa зaпoслeних за мoдeлoвaњe сoциjaлних oднoсa у вршњaчкoj групи и крeирaњe aтмoсфeрe прихвaтaњa и пoдршкe за дeтe/младе сa тeшкoћaмa; Развијиње код деце и младих рaзумeвaња повезаности осећања и понашања; Развијање капацитета вршњака да заједно са дететом/младом особом под ризиком од искључивања и изолације доносе одлуке и пружају му подршку која води већој укључености у различите аспекте живота деце/младих; Развијање способности емаптије, вештине решавања проблема, вештине слушања, способности изражавања осећања код деце/младих укључених у тим подршке; Смaњивaњe прoблeмaтичнoг пoнaшaњa; Подршка социјално-емоционалном развоју детета са тешкоћама.

По завршетку обуке учесници ће бити у стању да: реализују радионице Кругове пријатеља са децом/младима, одрже информативни родитељски састанак у вези приступа Кругови пријатеља,презентују о овом приступу осталим колегама из установе и савету родитеља, обогате рад своје установе још једним видом подршке деци/младима и породицама.

 • 1. дан
  • Базичне вредности приступа кругови пријатеља
  • Пауза
  • Планска изградња односа
  • Пауза
  • Полазишта кругова пријатеља
  • Пауза
  • Лични кругови пријатеља
 • 2. дан
  • Стратегије оживљавања круга пријатеља
  • Креирање Круга пријатеља - како започети
  • Пауза
  • Први састанак круга пријатеља
  • Пауза
  • Презентовање колегама и родитељима

30

дана: 2
бодова: 16

Цена је 4.400,00 РСД са урачунатим ПДВ. У цену су урачунати хонорари тренера, организациони трошкови, радни материјали, стручни прилози у електронском формату и уверења за учеснике о завршеној обуци. У цену није урачунато освежење учесника током обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, Толичин венац 23, Београд Весна Златаровић, Олга Лакићевић 29 4

Укупно учесника: 29 | Просечна оцена: 4