Настава и учење усмерена на развој компетенција ученика

Каталошки број програма: 619  

Не

IQ Иницијатива за квалитетно учење, Београд, Војводе Степе 66/4, office@kvalitetnoucenje.org, 062383031, 0638302253

Биљана Стојановић, office@kvalitetnoucenje.org, 0638302253, 062383031

Марина Остојић, мастер, ; Биљана Стојановић, Мастер, Центар за образовне политике

Весна Радуловић, проф. педагогије, Министарство просвете науке и технолошког развоја; Гордана Јосимов, професор разредне наставе, ОШ „Руђер Бошковић“ Београд; Ирена Мучибабић, дипломирани педагог, Музичка школа ,,Станислав Бинички“ Београд; Марина Остојић, мастер, ; Биљана Стојановић, Мастер, Центар за образовне политике; Светлана Медар, мастер, ОШ “Учитељ Таса“, Ниш

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање професионалних компетенција запослених у образовању за планирање и реализацију наставе и учења усмерену на развој компетенција ученика а ради њиховог оспособљавања за даљи развој, наставак школовања и професионалну оријентацију.

Пружање подршке за: →повезивање - кључних компетенција за целоживотно учење са општим међупредметним компетенцијама; -циљева и исхода из програма наставе и учења са компетенцијама; →успостављање смислених веза између циљева, исхода и компетенција са активностима, методама, теникама и кључним појмовима садржаја програма; →планирање и реализацију наставе усмерене на - развој компетенција ученика применом различитих приступа, активности, метода и техника, - нивое учења према Блумовој таксономији, - пројекат који је међупредметно заснован; →рефлексију на процес планирања и реализације наставе и учења.

Учесници: →повезују кључне компетенције за целоживотно учење са општим међупредметним компетенцијама; →повезују циљеве, исходе и компетенције у смислене целине и у складу са тим планирају реализацију процеса наставе и учења; →планирају активности, методе, технике, кључне појмове садржаја у односу на планиране циљеве, исходе и компетенције; →планирају и реализују међупредметно заснован пројекат; →примењују, у планирању, Блумову таксономију нивоа учења; →реализују наставу и учење/ пројекат у односу на планиране циљеве, исходе. компетенције, активности, методе, техмике и кључне појмове садржаја; →анализирају јаке стране и изазове процеса планирања и реализације и креирају предлоге за њихово унапређивање.

 • 1. дан
  • КОМПЕТЕНЦИЈ90
  • Пауза
  • ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА УСМЕРЕНА НА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА
  • Пауза
  • БЛУМОВА ТАКСОНОМИЈА И НИВОИ УЧЕЊА У ПЛАНИРАЊУ
  • Пауза
  • ПРОЈЕКАТ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.400,00 динара за минималан број у групи од 20 полазника. За групу од 30 полазника цена је 58.000,00 динара. У цену је урачуната надокнада и путни трошкови реализаторима, радно-потрошни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Visoka škola socijalnog rada, Terazije 34, Beograd Марина Остојић, Биљана Стојановић 26 4

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 4