ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ШКОЛАМА

Каталошки број програма: 461  

Не

Образовни форум, Бранкова 21а, eduforum@sezampro.rs, 0113286247 , 0113286247

Зорица Поповић, eduforum@sezampro.rs, 0113286247, 0606561563, 0113286247

Славко Ђокић, /, /; Радован Живковић, мастер, Центар за образовно лидерство; Игор Бем, /, Економска средња школа ,,Боса Милићевић“; Биљана Ђукнић, мастер, Медицинска школа „Др Андра Јовановић“ Шабац; Драгутин Миличић, /, Средња туристичка школа, Београд; Јелена Спасојевић, докторанд, Угоститељско- туристичкашкола са домом ученика, Вр

Славко Ђокић, /, /; Радован Живковић, мастер, Центар за образовно лидерство; Игор Бем, /, Економска средња школа ,,Боса Милићевић“; Биљана Ђукнић, мастер, Медицинска школа „Др Андра Јовановић“ Шабац; Драгутин Миличић, /, Средња туристичка школа, Београд; Јелена Спасојевић, докторанд, Угоститељско- туристичкашкола са домом ученика, Вр

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за комуникацију и сарадњу;
директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе

Унапређење и развијање компетенција наставника, стручних сарадника и директора школа у процесу планирања, реализације и евалуације ефеката квалитета рада школе као и развијање компетенција за прилагођавање и управљање променама као основом за побољша

- Развијање свести наставника, стручних сарадника и директора о значају управљању променама у свакодневним активностима; - Усвајање знања наставника, стручних сарадника и директора из области планирања, организације и спровођења промена у раду, са циљем подизања квалитета рада школе; - Упознавање са начинима препознавања, амортизовања и превазилажења отпора променама; - Унапређење комуникацијских вештина и развијање вештине давања повратне информације; - Оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора за успешно формирање и координисање школским тимовима; - Стицање знања наставника, стручних сарадника и директора о начинима израде и имплемeнтације пројеката;

Наставници, стручни сарадници и директори: - Препознају значај увођења промене у подизању квалитета рада школе; - Знају да планирају, реализују и вреднују активности које доводе до подизања квалитета рада школе. - Управљају отпором на ефикасан начин; - Знају да формирају и управљају функционалним и ефикасним тимовима; - Познају принципе асертивне комуникације и знају и користе повратну информацију у свом раду; - Покрећу и реализују пројектне активности у својој школи.

 • 1. дан
  • Отварање и представљање семинара и учесника
  • Управљање променама
  • Промене и менаџмент школе
  • пауза
  • Покретање мале промене у својој школе
  • пауза
  • Отпор и рад са отпором
  • Моја искуства са отпором
  • Развој школских тимова
  • Пројектни менаџмент
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена је 2 900,00 динара по учеснику. У цену су укључени сви трошкови: инструкторски хонорари, трошкови пута и боравка за инструкторе, као и копије свих радних материјала који ће се користити на семинару.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ , Нови Пазар Славко Ђокић, Јелена Спасојевић 29 3.96
2 OШ "Анта Богићевић", Јанка Веселиновића 6, Лозница Радован Живковић, Биљана Ђукнић 30 3.97

Укупно учесника: 59 | Просечна оцена: 3.97