Изазови подучавања

Каталошки број програма: 443  

Не

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, др Бошка Вребалова 1а, 12220 Велико Градиште, sneznana@gmail.com, 0646445379, 0608051294,

Снежана Милојковић, sneznana@gmail.com, 0646445379, 0608051294,

Јасмина Стојковић, Спец. метод. наст. математике, ма учитељ, ОШ ,,Краљ Александар I” Нови Београд; Снежана Милојковић, Мастер образовних политика, ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште; Јасмина Мишић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''М.Николић'' Божевац, ОШ ''Д. Максимовић" ПО;

Снежана Милојковић, Мастер образовних политика, ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште; Јасмина Мишић, Професор разредне наставе, ОШ ,,Иво Лола Рибар” Велико Градиште; Радмила Крстевска, Дипломирани педагог, ОШ ''М.Николић'' Божевац, ОШ ''Д. Максимовић" ПО; Александра Солујић, Дипломирани психолог, Психолошко саветовалиште ;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање квалитета наставе оснаживањем наставника за примену креативних метода и облика подучавања, усмерених на исходе образовања и васпитања и развијање лидерских вештина самих наставника.

Унапређивање компетенција наставника за: - примену метода и техника креативног подучавања усмерених на исходе образовања; - примену ефикасних стратегија за управљање разредом у циљу стварања подстицајне климе за учење; - развијање лидерских вештина како би се остварио успешан однос са свим актерима образовно-васпитног процеса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данПут ка квалитетном образовању Радионица - Обележја квалитетне наставеРадионица - Изазови подучавањаРадионица - Ефикасне стратегије за учењеРадионица - Умешност управљања разредомНаставник - лидерЕвалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1.700 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Алексиначки Рудник, ОШ ,,Јован Јовановић Змај" Јасмина Мишић, Александра Солујић 30 4
2 ОШ ,,Јован Јовановић Змај" Алексиначки рудник Јасмина Мишић, Александра Солујић 29 4
3 Kruševac Јасмина Мишић, Радмила Крстевска 30 3.98
4 ОШ „Свети Сава“ Лоле Рибара 78, Пријепоље Снежана Милојковић, Радмила Крстевска 24 3.98
5 ОШ,,Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Јасмина Мишић, Радмила Крстевска 29 3.99
6 ОШ " Стеван Чоловић ", Браће Михајловић 8, Ариље Јасмина Мишић, Радмила Крстевска 29 3.97

Укупно учесника: 171 | Просечна оцена: 3.99