Видео лекције - савремено наставно средство

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 482  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун

Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за креирање дидактичко - методичког материјала у видео формату. Унапређивање рада наставника кроз нове начине рада на часовима и употребе видео материјала као наставног средства.

Упознавање учесника са мултимедијом као савременим наставним средством. Оспособљавање учесника за организацију часа са употребом видео садржаја. Оспособљавање учесника за рад на интернет сервису за отпремање и дистрибуцију видео садржаја. Оспособљавање учесника за креирање дидактичко - методичког материјала у видео формату за наставне садржаје. Оспособљавање учесника за креирање сопосвеног видео канала за креирање и дистрибуцију видео лекција.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени за креирање сопственог интернет видео канала за отпремање и дистрибуцију видео материјала за наставу. Учесници су оспособљени за монтажу слика, звука и видео исечака у видео лекцију. Учесници су оспособљени да креирају видео лекције које садрже приказ екрана. Ученици боље усвајају наставне садржаје на часовима на којима се користе видео лекције. Већа заинтересованост за часове и смањен број изостанака. База мултимедијалног наставног материјала стално доступног на интернету омогућава ученицима приступ ресурсима за учење и изван школе у време и темпом по њиховој мери.

  • 1. недеља
    • Филм као наставно средство
  • 2. недеља
    • Креирање видео снимака и постављање на Јутјуб канал

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 3000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Елена Спасић Митрановић, Радмила Николић 12 4
2 Елена Спасић Митрановић, Радмила Николић 1 4
3 Елена Спасић Митрановић, Радмила Николић 3 4
4 Елена Спасић Митрановић, Радмила Николић 3 3.97

Укупно учесника: 19 | Просечна оцена: 3.99